Pažado prasmės beieškant

2020 28 lapkričio 0

„Rūpesčio bus pilnos rankos — kaip malonės/ su tyliom sekmadienio akim“ — Marcelijus Martinaitis Taip jau nutiko, kad šiuokart vienas iš pagrindinių stabtelėjimų buvo prie [toliau]