No Image

Karas vaiko akimis

2023 7 spalio 0

Algimantas Savickis Kursą teks kartoti Ketvirtoje klasėje įsimylėjau. Mano širdį suvirpino baltapūkė, mėlynakė ukrainietė iš Kijevo Vasa Pilipenko. Ji gyveno Birutės gatvėje, per du namus [toliau]

Karas vaiko akimis

2023 30 rugsėjo 0

Algimantas Savickis Gintarinė pypkė 1945-ųjų žiemą, jau sutemus, kažkas pasibeldė į kambario duris. Tarpduryje pamatėme intendentinės tarnybos kapitoną. Glėbyje jis tempė „Telefunken“ radijo aparatą. Pasisveikinęs [toliau]

No Image

Karas vaiko akimis

2023 23 rugsėjo 0

Algimantas Savickis Riestainių valgymas Senelis, gavęs atlyginimą, į mano ir sesers Nijolės delną įsprausdavo po markę. Nelikdavo nuskriausta ir mūsų mama. Savo dukrai jis taip [toliau]

No Image

Karas vaiko akimis

2023 16 rugsėjo 0

Algimantas Savickis Gurguolininkai Ankstyvą trečiadienio rytą, pačiupęs maišą ir šluotikę, lėkdavau į turgų. 1945-jų birželį valstiečiai dar buvo laisvi, apie kolchozus tik kalbos sklido. Žmonės, [toliau]

Karas vaiko akimis

2023 2 rugsėjo 0

Skiriu Valerijai, savo mamai, kuri gyvenime patyrė daug vargo ir sielvarto. Algimantas Savickis Meilė… Ona ir Stasys Nutautai Telšiuose pasirodė 1944-ųjų vasarą, liepos mėnesį, kada [toliau]

No Image

Karas vaiko akimis

2023 26 rugpjūčio 0

Algimantas Savickis Vėžiai Vienkinkiu vežimaičiu važiuojame į Kalnėnus, pas stambius ūkininkus. Ratai ir mūsų puodai balzga riedant bruku. Pirmą kartą važiuoju taip poniškai. Kumelaitė mosikuoja [toliau]

No Image

Karas vaiko akimis

2023 19 rugpjūčio 0

Algimantas Savickis Mumijos Artėjo 1941-ųjų Kalėdos. Kartą sekmadienio rytą senelis pasakė: „Eime į lentpjūvę. Pašersime triušius ir dar kai ką parodysiu“. Lentpjūvė buvo už Telšių [toliau]

Karas vaiko akimis

2023 12 rugpjūčio 0

Bėgant nuo mirties Algimantas Savickis 1941-ųjų rudenį su mama stovėjome Telšiuose prie pieno parduotuvės Turgaus aikštėje. Nuo mažosios bažnyčios artėjo kolona moterų su vaikais. Nė [toliau]

Karas vaiko akimis

2023 5 rugpjūčio 0

Algimantas Savickis Tragedijos diena 1941-ųjų birželio 23-iąją, antrąją karo dieną, fašistų dvimotoris bombonešis JU-88 porą kartų apskrido Žemaitijos sostinę ir, pastebėjęs geležinkelio stotyje sąstatą su [toliau]