Uždegė žalią šviesą Pramonės parkui

2023 3 sausio 1

Gruodžio mėnesį įvykusiame Savivaldybės tarybos posėdyje nutarta inicijuoti Telšių pramonės parko steigimą ir pavesti Savivaldybės administracijai vykdyti procedūras, reikalingas Telšių pramonės parkui steigti. Pramonės parką [toliau]