Paskelbė ekstremalią situaciją

2017 spalio 7 0

Savivaldybė sudarė ekstremalių situacijų komisiją dėl situacijos žemės ūkyje. Pirmajame komisijos posėdyje nuomonės gerokai skyrėsi: neva žalos pridariusios liūtys neatitinka Vyriausybės patvirtintame nutarime aprašytų ekstremalių [toliau]