Kaip Vilma Valstietė ponia tapo

2020 26 gegužės 4

Et, broliukai ir sesikės, neliūdnas mūsų gyvenimėlis, neliūdnas. Valdoviukai ir seimelinukai savo šposais nuolat pralinksmina. Štai vos spėja prasižioti vyriausiasis valdoviukas Husaras, bemat iš jo [toliau]