No Image

Šiuolaikinės Telšių pasakos

2015 25 gegužės 0

Muzikanto vargai  dėl kalbų Ech, žmogeliai, smagu Telšių kunigaikštijos vyriausiajam valdoviukui Muzikantui. Jam visos darbo dienos — vien šventės. Žiū, vienur koncertėlis, kitur — atidarymo [toliau]

Kliša „Garbės komisijos“ logika

2015 22 gegužės 0

Telšių miesto garbės piliečio vardo kandidatūrų svarstymo komisija posėdyje nutarė, kad reikėtų Telšių garbės piliečio vardą suteikti architektui Algirdui Žebrauskui. Alvydas Ivoncius Bijo viešumo Komisiją, [toliau]

Laiko pėdos Varnių vieškeliuose

2015 22 gegužės 0

Mykolas Giedraitis, vadinamas Palaimintuoju, — Reguliariųjų atgailos kanauninkų vienuolis Jan Kotczyn (prof. Mykolas Giedraitis), Oksfordas, 1982.I.2. Tekstą parengė Antanas Ivinskis Mykolo Giedraičio 530–ųjų mirties metinių [toliau]

Neša knygą kaip duoną

2015 18 gegužės 0

Lietuvių rašytojų sąjungos projektas „Donelaičio atlasas“ vykdomas bendradarbiaujant su Lietuvos savivaldybių bibliotekomis ir regionų žiniasklaida. Jo tikslas — priminti Donelaičio vardu pavadintas miestų bei miestelių [toliau]

No Image

Šiuolaikinės Telšių pasakos

2015 18 gegužės 0

Apie klastingas ir žiaurias kėdes Daug, broliukai ir sesikės, pasaulyje būta stebuklingų daiktų. Ąsotis, iš kurio išnyra džinas, skraidantys kilimai, važiuojanti tinginio ruskelio krosnis, burtų [toliau]