No Image

Rajono vadai iš biudžeto semia saujomis

2015 29 gegužės 0

Nors ir prasidėjo nauja Savivaldybės tarybos kadencija, vis tik įpročiai liko tie patys. Rajono vadai, palaiminus socialdemokratų, darbiečių, konservatorių ir „valstiečių“ koalicijai, suskubo daryti tą [toliau]

No Image

Atsirado „pražuvęs“ patikrinimo aktas

2015 25 gegužės 0

Įvyko pirmasis šios kadencijos Savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto posėdis. Jame išklausytos finansinio teisėtumo patikrinimo „Kranto“ pagrindinėje mokykloje ir Tryškių seniūnijoje bei Savivaldybės kontrolieriaus tarnybos ataskaitos. [toliau]

No Image

Šiuolaikinės Telšių pasakos

2015 25 gegužės 0

Muzikanto vargai  dėl kalbų Ech, žmogeliai, smagu Telšių kunigaikštijos vyriausiajam valdoviukui Muzikantui. Jam visos darbo dienos — vien šventės. Žiū, vienur koncertėlis, kitur — atidarymo [toliau]

Kliša „Garbės komisijos“ logika

2015 22 gegužės 0

Telšių miesto garbės piliečio vardo kandidatūrų svarstymo komisija posėdyje nutarė, kad reikėtų Telšių garbės piliečio vardą suteikti architektui Algirdui Žebrauskui. Alvydas Ivoncius Bijo viešumo Komisiją, [toliau]

Laiko pėdos Varnių vieškeliuose

2015 22 gegužės 0

Mykolas Giedraitis, vadinamas Palaimintuoju, — Reguliariųjų atgailos kanauninkų vienuolis Jan Kotczyn (prof. Mykolas Giedraitis), Oksfordas, 1982.I.2. Tekstą parengė Antanas Ivinskis Mykolo Giedraičio 530–ųjų mirties metinių [toliau]