No Image

Šiuolaikinės Telšių pasakos

2016 1 kovo 0

Liekarstvų fabrikėlio galas Ale, ko tik nenutinka margame sviete. Arba, ko nerasi turguje įkištame svieste. Papasakosim tamstytėms baisiai keistą nutikimą, žiauriai negražią istoriją. Aha, vėl [toliau]