Kaziams ir Kazimieroms — „Ilgiausių metų“!

Kaziuko mugėje, prie parduotuvės „Čia“ (Žemaitės g. 26), aidėjo kazimierinių šurmulys. Palapinėse įsikūrė Telšių NVO „amatininkai“, šurmuliavo jaunieji muzikantai, dainininkai ir, be abejo, patys Kaziai,  Kazimierai, Kazytės ir Kazimieros. Miestelėnai tą dieną kviesti  nepasididžiuoti ir į mugę atkulniuoti.

Simona Damanskytė

Šios mugės organizatoriai — Telšių miesto seniūnijos seniūnaičiai, parduotuvės „Čia“ administracija, Telšių teritorinės darbo biržos projekto „Pasitikėk savimi“ dalyviai.
Prie organizavimo prisidėjo ir gausus būrys nevyriausybinių organizacijų narių. Kaziuko mugėje dalyvavę Telšių Naujamiesčio mokyklos atstovai  ir du suaugusiųjų neformaliojo švietimo grupės lankytojai prekiavo vaikų  ir mokytojų pagamintais rankdarbiais. Surinktos lėšos skirtos mokyklos  suaugusiųjų neformaliojo švietimo grupės būtiniausioms prekėms įsigyti.
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Telšių skyriaus savanoriai siūlė įsigyti rankdarbių ir kepinių. Lėšos bus skirtos Skurdo ir socialinės atskirties mažinimo programai „Visi skirtingi, visi lygūs“ vykdyti. Telšių „Vilties“ mokyklos ugdytiniai bei jų vadovės tą dieną telšiškiams rodė ir kvietė įsigyti pačių kurtų gražių darbelių, o paaukotas lėšas panaudos meninėms priemonėms papildyti ir kt. Telšių rajono Neįgaliųjų draugijos ir Telšių neįgaliųjų ir neįgalių pensininkų draugijos nariai siūlė įsigyti rankdarbių.
Telšių socialinių paslaugų centro Telšių dienos centro vaikai ir vadovės rodė sukurtus velykinio stalo papuošimus, linksmino miestelėnus dainuodami bei muzikuodami. Paaukoti pinigai bus skirti vaikų vasaros dienos stovyklai.
Telšių vaikų globos namų auklėtiniai su neformalaus ugdymo pedagogėmis pynė tautines apyrankes, juosteles.
Nors oras tądien susirinkusiųjų nelepino, tačiau gera nuotaika nesutrukdė sėkmingai paminėti šią dieną, įsigyti įvairiausių rankdarbių, velykinių atributų, maisto produktų ir kt. Ši Kaziuko mugė buvo ir patriotiška, nes skirta ir Kovo 11-osios 25-mečiui paminėti.
Kazimierams, jų bičiuliams ir visiems susirinkusiems dainavo bei muzikavo jaunieji Telšių dienos centro atlikėjai, kuriems negailėta plojimų. Mugėje apsilankiusius buvusį „Džiugo“ gimnazijos direktorių Kazimierą Valančauską, Lietuvos bajorų kara-liškosios sąjungos Žemaičių bajorų draugijos pirmininką Kazį Stanevičių bei miesto seniūną Kazį Lečkauską su vardadieniu ir pavasariu pasveikino seniūnaičiai, mugės dalyviai bei miestelėnai. Visiems varduvininkams skambėjo „Ilgiausių metų“, jie apdovanoti gėlėmis, suvenyrais, rankdarbiais.

Nuotraukoje: Viena iš renginio organizatorių Valė Beržienė (centre) kvietė visus į Kaziuko mugę.