Rajoną paliko net dalis Savivaldybės vadovų vaikų

Prisiminkime tikriausiai daugelio pamirštą dokumentą: Telšių rajono  savivaldybės tarybos valdančiosios koalicijos programą. Nesirengiu čia  jos visos narplioti, analizuoti, kas įvykdyta, o kas ne. Šįsyk  atkreipiu dėmesį į šioje programoje įrašytą didelį ir kilnų tikslą:  „Dirbsime kaip darni komanda, kad niekam nesinorėtų išvažiuoti, o  išvykusiems norėtųsi grįžti“. Dabartinė valdžia turėjo ketverius metus  įrodyti, kaip siekė šio svarbaus tikslo. O ką sako statistikos duomenys?

Alvydas Ivoncius    

Gyventojų rajone mažėja
Neabejotina — žmonėms būtina tokia aplinka, kuri būtų geresnė,  priimtinesnė nei kitur. 2007-2010 metais Savivaldybės administracija  parengė dešimtis projektų Europos Sąjungos paramai gauti. Žinoma,  Savivaldybės projektai buvo orientuoti viešajam sektoriui tvarkyti:  pastatams, gatvėms, vandentvarkos ir vandenvalos objektams  rekonstruoti ir plėsti. O dabartinė rajono valdžia beveik vien  baiginėjo objektus, kuriems investicijos „parvežtos“ anksčiau.
Investicijos viešajam sektoriui reiškia geresnių sąlygų gyventi,  vaikams — mokytis, sukūrimą. Investicijos socialiniam sektoriui  užtikrina žmogaus saugumą: juk ne veltui praėjusią kadenciją nutarta,  pavyzdžiui, Telšiuose bei kai kuriuose miesteliuose įsteigti  dienos centrus, Gedrimuose nebenaudojamame pastate įrengti dar vienus  senelių globos namus. Tačiau investicijos viešajam sektoriui galėjo   tik pristabdyti žmonių išvykimą iš rajono.
Statistikos duomenys apie demografinę situaciją remiasi ir  gyvenamosios vietos deklaravimu. Dėl šios priežasties sunkoka  pasakyti, kiek iš tikrųjų Lietuvoje ir Telšiuose bei rajone likę  gyventojų. Vertinant nuo 2007 metų, matome, kad kasmet žmonių rajone  mažėjo po tūkstantį, o Telšiuose tempai buvo kiek menkesni. Telšiuose  2007 metais gyveno beveik 28 tūkst., o pernai — beveik 25 tūkst.  žmonių. Rajone iš viso 2007 metais gyveno beveik 52 tūkst., o 2013  metais — jau tik 45 tūkst. 474 žmonės. Per septynerius metus žmonių  sumažėjo pusaštunto tūkstančio. O tai labai daug.
Kad ir ką apie „gerus pokyčius rajone“ sakytų vietiniai politikai,  jiems nepavyko pasiekti gražaus ir didelio tikslo, kurį valdančioji  koalicija įsirašė savo veiklos programoje: „… kad niekam nesinorėtų  išvažiuoti, o išvykusiems norėtųsi grįžti.“
Pernai iš rajono išvyko 1648, o atvyko 1019 žmonių. Panaši tendencija  buvo užpernai ir 2011 metais, ir ankstesniais laikotarpiais. Telšių  rajone gyventojų mažėjo sparčiau nei Mažeikių ir Plungės rajonuose.   Iš keturių Telšių apskrities savivaldybių mūsų rajonas aplenkė tik  kaimišką Rietavo savivaldybę, ir džiaugtis čia nėra ko: juk negalime  lyginti Telšių ir Rietavo.

Telšiai nėra lyderis regione
Akivaizdu: žmonėms nepakanka vien patrauklios gyvenamosios aplinkos,  būtinas darbas ir tenkinantis uždarbis. Deja, verslo plėtra Telšių  rajone silpnesnė nei pas kaimynus plungiškius ir mažeikiškius. Šiemet  mūsų rajone smulkiosios ir vidurinės įmonės sudarė 70,8, o Mažeikių —  77,1, Plungės — 73,9 procento visų įmonių. Vėlgi nedera džiaugtis, kad  Rietavo savivaldybėje smulkiosios ir vidutinės įmonės sudarė 64,3  procento visų įmonių.
Statistikos departamento duomenimis, 2011-2013 metais rajone mažėjo  materialinės užsienio investicijos. Pavyzdžiui, 2012 metais vienam  rajono gyventojui teko tik 360 litų tiesioginių užsienio investicijų,  kai Lietuvoje — 14 tūkst. 59 litai. Rajone tiesioginės užsienio investicijos sudarė tik 2,5 procento šalies vidurkio. Šiuo atžvilgiu  mus pranoksta kaimynai: mažeikiškiai net 214 kartų, o plungiškiai — daugiau kaip du kartus. Žinoma, nekorektiška būtų lyginti su situacija  Mažeikiuose, kur veikia naftos produktų gamykla, ir jai tenka „liūto  dalis“ tiesioginių užsienio investicijų.
2012 metais vidutinis atlyginimas rajone buvo mažesnis nei Mažeikių,  Plungės ir netgi Rietavo savivaldybėse. Tais metais vidutinis  atlyginimas Lietuvoje siekė 2124, o Telšių rajone — 1736 litus.  Vidutinis darbo užmokestis Lietuvoje nuo 2007 metų išaugo 17,9,  Telšių apskrityje — 9, o Telšių rajone — 6,8 procento.
Bendros materialinės investicijos rajone 2010 ir 2011 metais augo, ir  čia svarios įtakos turėjo ankstesniais metais paskirtos Europos  Sąjungos paramos panaudojimas. Tačiau nuo 147 mln. litų (2011 metais)  materialinės investicijos rajone 2012 metais smuko iki 95 mln. litų. 2012 metais vienam Telšių rajono gyventojui teko tik 2083 litai  materialinių investicijų, o Lietuvoje — 5260, Mažeikių rajone —  8454, Plungės — 3746, Rietavo — 3582. Jei jau atsiliekame netgi nuo  kaimiškos Rietavo savivaldybės, ką besakyti apie sąlygas, dėl kurių  „…niekam nesinorėtų išvažiuoti, o išvykusiems norėtųsi grįžti.“
Nenuostabu, kad Telšių rajone 2013 metais mažiau įdarbinta žmonių nei  Mažeikių, Plungės-Rietavo savivaldybėse. Ir čia skaičiai skiriasi  grėsmingai. Štai 2013 metais Mažeikių rajone įdarbinta 9041, Plungės  ir Rietavo savivaldybėse — 6911, o Telšių rajone — 5986 žmonės. Atsiliekame nuo kaimynų ir dėl veikiančių ūkio subjektų skaičiaus.  2014 metais Mažeikių rajone veikė 1403, Plungės-Rietavo savivaldybėse  — 977, Telšių rajone — 906 įmonės. Nėra Telšių rajonas lyderis  apskrityje ir pagal veikiančias smulkias bei vidutines įmones:  lenkiame tik visiškai kaimišką Rietavo savivaldybę.

Gimtinėn negrįžo ir mero dukterys
Taigi statistikos duomenys nerodo, kad mūsų rajone pastaraisiais  metais būtų geresnės sąlygos nei kaimyniniuose Plungės ir Mažeikių  rajonuose, o ką jau kalbėti apie didžiuosius miestus. Vadinasi, dalis  žmonių, ypač jaunimo, rinksis didmiesčius arba užsienį.
Kad rajono vadovai nesugebėjo įgyvendinti savo programinės nuostatos  „Dirbsime kaip darni komanda, kad niekam nesinorėtų išvažiuoti, o  išvykusiems norėtųsi grįžti“, rodo labai iškalbingas štai toks faktas.  Į Telšius po studijų negrįžo mero Vytauto Kleivos dukterys, o vicemero  Petro Kuizino sūnus emigravo į užsienį.