Tremties ženklai metalo plokštėse

Minint svarbią mūsų kraštui rugpjūčio 23-iąją — Juodojo kaspino, Baltijos kelio — dieną, ant Telšių geležinkelio stoties pastato atidengtos tremtiniams atminti skirtos metalinės plokštės.
Darbų autoriai — dailininkė juvelyrė Asta Šimkevičienė ir jos vyras Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto docentas Mindaugas Šimkevičius metalinėse plokštėse įamžino rašytus savo artimiesiems tremtinių laiškus, kuriuos galės skaityti traukiniais keliaujantys telšiškiai ir miesto svečiai.
Renginyje dalyvavo ir padėkojo menininkams Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, Telšių rajono savivaldybės laikinasis meras Petras Kuizinas, Administracijos direktorius Saulius Urbonas, Telšių šaulių V kuopos vadas Arūnas Juška, šauliai bei būrys jaunimo ir miestelėnų. Renginyje giedojo Telšių kultūros centro tremtinių ir politinių kalinių choras „Tremties aidai“ (vad.Milda Ulkštinaitė), grojo Telšių muzikos mokyklos mokytojos Rima Bomblauskienė, Liubovė Surblienė, Dalia Pleškienė, eiles skaitė poetai ir Žemaitės dramos teatro aktoriai bei vaikų ir jaunimo studijos „Savi“ nariai (vad. Laimutė Pocevičienė).
Po koncerto ir padėkos žodžių menininkams ant geležinkelio bėgių padėtos vasaros gėlių puokštės. Taip prisiminti ir pagerbti į tremtį išvežti tautiečiai. („KŽ“ inf.)