Įtartinas Savivaldybės vadų dosnumas, „pagardintas“ krūva pažeidimų

Valstybės kontrolė paskelbė audito ataskaitą „Dėl Lietuvos Respublikos savivaldybėse atlikto finansinio (teisėtumo) audito rezultatų“. Ataskaitoje šiek tiek dėmesio skirta ir Telšių rajono savivaldybės administracijai, ypač dėl mokyklų vaikų maitinimo paslaugų viešojo pirkimo konkurso.

Alvydas Ivoncius

Konkursas kėlė abejonių
Kontrolierių ataskaitoje Telšių rajono savivaldybės administracija paminėta kaip viena iš nedaugelio, kur nustatyta tiek daug įstatymų pažeidimų, rengiant vaikų maitinimo mokyklose paslaugų viešojo pirkimo konkursą. Primename, kad Savivaldybės administracija dar 2012 metais paskelbė minėtą konkursą ir jį laimėjo „Kretingos maistas“. Netrukus kai kuriose miesto mokyklose kilo pasipiktinimo banga dėl prasto maitinimo. Vyko susirinkimai, savo nuomones reiškė moksleiviai, jų tėvai, pedagogai. Vėliau aistros nurimo.
Nuo pat pradžių būta įtarimų ir spėlionių, kad konkursas nebuvęs skaidrus. Kaip tyčia, įtarimus dabar tarsi patvirtina Valstybės kontrolės auditas.
Jo išvadoje išvardijami teisės aktai, kuriuos pažeidė Savivaldybės administracija.

Įstatymų pažeidimų gausa
Pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo net keli punktai bei pačios Savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimo taisyklės. Mat konkurso pirkimo sąlygose netinkamai nurodytas pirkimo objektas, nes nereikalauta pateikti ir nevertintos mokamo ir kitų rūšių maitinimo kainos.
Ne mokyklų vaikams, ne rajonui, o konkursą laimėjusiai bendrovei buvo naudingi štai tokie to paties Viešųjų pirkimų įstatymo ir Savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimo taisyklių pažeidimai, nurodyti kontrolierių audito ataskaitoje. Joje teigiama: „Pirkimo sąlygų techninės specifikacijos neišsamios ir abstrakčios — nenurodyta perkamų paslaugų (pvz., pietų) sudėtis, jų išeiga, energetinė vertė ir kiti kriterijai, pagal kuriuos tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, atitinkančius pirkimo sąlygas“.
Savivaldybės administracija nepareikalavo, kad konkurso dalyvis pagrįstų siūlomą neįprastai mažą nulio vertės patiekalų gamybos kainą ir neįvertinta, ar pasiūlyme nurodyta patiekalų gamybos kaina bus pakankama sutarčiai įvykdyti. Stabtelėkime ties šiuo įstatymo pažeidimu. Tokią „pasakišką“ kainą pasiūlė „Kretingos maistas“. Logiškai vertinant, nulinės vertės patiekalų gamybos kaina turi būti kuo nors kompensuota. O kuo kitu? Galima spėti, kad pačiais patiekalais. Arba patiekalams produktai turi būti gaunami irgi neįprastai pigiai. O pigūs produktai nebūna patys geriausi. Patiekalams gaminti reikalinga energija, žmogaus rankų darbas. Visa tai kainuoja. Nulinė patiekalų gamybos kaina leido sumažinti konkurso pasiūlymo kainą ir įveikti konkurentus. Tačiau ar mūsų rajono mokiniams siūlomi pateikalai iš tiesų yra pigesni nei kituose rajonuose? Deja, tuo nesidomėjo Savivaldybės vadai, Savivaldybės taryba.

Nereikia mokėti net už šildymą
Vaikučių maitintojui — privačiai bendrovei — Savivaldybės administracija suteikė dar vieną „paslaugą“. Aišku, pažeisdama įstatymus. Konkurso sąlygose numatyta, kad paslaugos tiekėjui neatlygintinai perduodamos maitinimo paslaugoms teikti reikalingos patalpos (virtuvės, valgyklos ir pagalbinės patalpos). Be to, tiekėjas kai kuriose mokyklose neatlygintinai naudojasi ir baldais.
Paslaugi Savivaldybės administracija tiekėjui leido mokėti tik už dalį komunalinių paslaugų (elektros energiją, šaltą, karštą ir kanalizuojamą vandenį), o tiekėjo atsiskaitymas už perduotų patalpų šildymą nenumatytas. Valstybės kontrolė savo ataskaitoje pareiškė: „Todėl švietimo įstaigų asignavimai buvo naudojami privataus subjekto veiklai finansuoti“.
Primename, kad Telšių rajono savivaldybė už šildymą yra skolinga šimtus tūkstančių eurų.
Savivaldybės administracijos Šveitimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vyr. specialistė Daiva Marčenkovienė, atsakinga už maitinimo paslaugas švietimo įstaigose, sakė, kad Valstybės kontrolės išvados yra žinomos. Prieš keletą metų įvykus konkursams, maitinimo paslaugas teikė ne vien „Kretingos maistas“, tačiau ši bendrovė įsitvirtino stambiausiose mokyklose.
D.Marčenkovienės teigimu, sutarties galiojimo su „Kretingos maistu“ laikas pasibaigęs, todėl bus rengiami nauji konkursai. Naujus maitintojus turės pasirinkti dauguma švietimo įstaigų.
Prieš keletą metų „Kalvotoji Žemaitija“ buvo gavusi konkurso, skelbto Kretingos rajone, sąlygas. Kažkodėl jos labai panašios į tas sąlygas, kurias parengė mūsų mokyklose. Negi sutapimas? D.Marčenkovienė aiškino esą į sąlygas buvo perkelti teisės aktų reikalavimai, todėl galėjęs atsirasti toks panašumas.
Tačiau Valstybės kontrolės nustatyti pažeidimai dėl maitinimo konkursų Telšių rajone beveik tokie pat, kaip ir… Plungės ir kai kuriuose kituose rajonuose. Spėkime, kokia bendrovė tuose rajonuose buvo laimėjusi sočiausius ir gardžiausius mokinių maitinimo „kąsnius?“