Kadencijos pabaigoje — valdininkų lepinimas malonėmis

Kai kurie Telšių rajono savivaldybės administracijos valdininkai turėtų būti labai patenkinti. Ne vienas, du, o dešimtys valdininkų tikriausiai maloniai prisimins Savivaldybės administracijos vadovus Saulių Urboną ir ypač Rimantą Žebrauską. Paklausite, kodėl? Atsakymui į klausimą ir skiriamas šis straipsnis.

Alvydas Ivoncius

Labai gerai įvertino — didesnė alga
Kiekvienų metų pradžioje vyksta įprastas valdininkų veiklos vertinimas. Pageidaujantys didesnio atlyginimo valdininkai, patys užpildo dalį dokumentų, įvertindami savo pačių darbą. Toliau jau vertina tiesioginiai viršininkai — skyrių vedėjai. O šių nuopelnus visuomenei, valstybei ir Tėvynei įvertina Savivaldybės administracijos direktorius.
Vertinimas nėra vien nustatymas, ar valdininkas dirbo gerai, o gal net labai gerai. Anaiptol, šis vertinimas reiškia aiškiai apribrėžtą pinigų sumą, didinančią atlyginimą. Taigi kuo didesnio būrio valdininkų veikla per praėjusius metus įvertinama labai gerai, tuo daugiau jų gauna didesnius atlyginimus iš rajono biudžeto.
Tokią privilegijuotą padėtį, tiesa, turi ne visi valdininkai, o vadinami valstybės tarnautojais. Iš bemaž 300 Savivaldybės administracijos darbuotojų gali būti vertinamas apie 130 valstybės karjeros tarnautojų darbas. Kiti valdininkai dirba pagal darbo sutartis ir nėra taip privilegijuojami.

Reikia mokėti ir įtikti
Būkime atviri: Telšių rajono savivaldybės administracijoje nuo seno įsitvirtinęs principas „patinka-nepatinka“. Taigi reikia sugebėti ne tik gerai dirbti, bet ir mokėti įtikti tiesioginiam viršininkui, ypač — Savivaldybės administracijos direktoriui.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 14 (10126)