Dėl STT pažymos sukėlė audrą vandens stiklinėje

Neeiliniame Savivaldybės tarybos posėdyje, įvykusiame praėjusią savaitę, meras Petras Kuizinas pranešė, kad gauta Specialiųjų tyrimų tarnybos pažyma dėl Imanto Motiejūno ir todėl jis gali dirbti Savivaldybės administracijos direktoriumi.

Alvydas Ivoncius

Paskyrė pažeidus įstatymą
I.Motiejūnas Savivaldybės administracijos direktoriumi buvo paskirtas sausio 31 dienos posėdyje merui Petrui Kuizinui, manytume, pažeidus Korupcijos prevencijos įstatymą. Mat meras privalėjo į STT kreiptis dėl pažymos iki skiriant I.Motiejūną į pareigas. Beje, posėdyje Vyriausybės atstovė Telšių apskrityje Loreta Bagdonavičienė tikino, kad buvo galima kreiptis ir po paskyrimo, tačiau asmuo pradės eiti pareigas tik tada, kai bus gauta STT pažyma.
Kad ir ką aiškintų P.Kuizinas bei L.Bagdonavičienė, Korupcijos prevencijos įstatyme aiškiai parašyta: „Šio straipsnio 6 dalyje nurodyti rašytiniai prašymai Specialiųjų tyrimų tarnybai turi būti pateikiami prieš asmenį skiriant į pareigas. Į pareigas asmuo gali būti paskirtas tik gavus ir įvertinus informaciją iš Specialiųjų tyrimų tarnybos. Jeigu kriminalinės žvalgybos pagrindinių institucijų, žvalgybos institucijų vadovų ar jų įgaliotų asmenų nurodymu savarankiškai renkama informacija apie asmenį, kurį jie skiria į pareigas, toks asmuo gali būti paskirtas tik surinkus ir įvertinus šio straipsnio 2 dalyje nurodytą informaciją“. Akivaizdu, kad įstatymas nenumato galimybės į STT kreiptis tik po to, kai asmuo paskirtas į pareigas. I.Motiejūnas Savivaldybės administracijos direktoriumi buvo paskirtas negavus tokios pažymos.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 16 (10128)