Dar kartą apie rajono politinį gyvenimą

Pastaruoju metu spaudoje ir socialiniuose tinkluose būna įvairių pasisakymų ir komentarų dabartinės Telšių rajono savivaldybės tarybos valdančiosios koalicijos adresu. Todėl norėtume trumpai apibūdinti rajono politinio gyvenimo situaciją, kad neliktų vietos interpretacijoms, kurios neretai iškraipo faktus ir neatitinka tikrovės.
2020 m. spalio 15 d. Savivaldybės tarybos Darbo partijos frakcijos nariai pasitraukė iš Savivaldybės taryboje veikusios valdančiosios koalicijos, kurioje pastaruoju metu, ypač po I.Motiejūno atleidimo iš Administracijos direktoriaus pareigų, prasidėjo rimti nesutarimai, turintys neigiamos įtakos daugeliui sprendimų ir darbų. Pasitraukus vienam iš partnerių, nustojo galioti ir koalicijos sutartis. Dėl šios priežasties buvo formuojama nauja valdančioji koalicija.
Spalio 19 dieną trijų partijų Telšių rajono skyrių pirmininkai pasirašė sutartį dėl atnaujintos valdančiosios koalicijos, kurią sudaro Lietuvos socialdemokratų partijos, Darbo partijos ir Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (konservatorių) partijos nariai. Sutarties pagrindu buvo teikiama Administracijos direktoriaus kandidatūra ir spalio 29 dienos Savivaldybės tarybos posėdyje ši kandidatūra buvo patvirtinta: Administracijos direktoriumi tapo socialdemokratas Tomas Katkus. Prieš tai Administracijos direktoriaus pareigas ėjo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos deleguotas Imantas Motiejūnas, kuris 2020 m. rugpjūčio 27 d. iš šių pareigų buvo atleistas kaip praradęs politinį pasitikėjimą. Jo atleidimas, Tarybos narių teigimu, buvo sąlygotas jo paties savivalės, autoritarizmo, visuotinai pripažįstamų moralės normų nepaisymo, darbuotojų darbo teisių pažeidinėjimų ir nesiskaitymo su Savivaldybės tarybos narių nuomone rezultatas. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija pripažino Imantą Motiejūną net 3 kartus pažeidus Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą: tokio rekordo dar nebuvo pasiekęs nė vienas rajono politikas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pripažino, jog 2019 metų pabaigoje iš UAB „Telšių autobusų parkas“ direktoriaus pareigų atleidžiant Saulių Bucevičių buvo pažeistos atleidimo iš darbo procedūros: nesivadovauta Darbo kodeksu. S.Bucevičiaus atleidimo procedūrų teisėtumą pagal įstatymus privalėjo kontroliuoti I.Motiejūnas. Dirbdamas Administracijos direktoriumi, I.Motiejūnas priėmė neteisėtus sprendimus daugiabučių namų administratoriaus UAB „Telšių butų ūkio valdos“ atžvilgiu. Teismas pripažino, kad I.Motiejūno įsakymas buvo neteisėtas ir jį panaikino. I.Motiejūno prasto darbo pasekmės Savivaldybės administraciją persekioja iki šiol: viena po kitos pralaimėtos bylos teismuose neša finansinius nuostolius Savivaldybei, liko nė nepradėta viešai žadėtoji Administracijos struktūros pertvarka, kuriai buvo pakankamai laiko, o galima prekyba poveikiu, steigiant etatus SĮ „Telšių butų ūkis“ ir UAB „Telšių autobusų parkas“, taip užsitikrinant prielankumą sau, verta būtų teisėsaugos institucijų tyrimo. Taip pat buvo inicijuotas direktoriaus pavaduotojo komercijai pareigybės įsteigimas UAB „Telšių vandenys“, bet nebespėta tuo pasinaudoti, nes naujos sudėties valdyba vienbalsiai šios pareigybės atsisakė. Negražiai nuskambėjo ir I.Motiejūno polinkis į prabangių daiktų (kompiuterių, telefono) pirkimą finansiškai sunkiu rajonui metu. Tačiau „valstiečiai“ manė kitaip, stojo mūru už savo statytinį, ir jų kerštas dėl I.Motiejūno atleidimo, kaip sakoma, matomas plika akimi.
Pasirašytoje naujojoje koalicijos sutartyje numatyta, kas turėtų siūlyti kandidatus į mero pavaduotojo bei Administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigas. Tos pareigos turėtų atitekti konservatoriams ir Darbo partijai, bet iki praėjusį trečiadienį įvykusio neeilinio Tarybos posėdžio mero pavaduotoju ir Administracijos direktoriaus pavaduotoju tebedirbo ankstesnės koalicijos sutarties pagrindu paskirti politikai, ir tik trečiadienio posėdyje mero pavaduotoju buvo paskirtas Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos deleguotas Mantas Serva, o atleidus Administracijos direktoriaus pavaduotoją, naujai kandidatūrai nepritarta, ir šios pareigos kol kas lieka neužimtos. Pasirašius naują koalicijos sutartį, taip pat buvo pakoreguota koalicijos programa ir jos įgyvendinimo planas. Šie dokumentai buvo papildyti į koaliciją atėjusios konservatorių partijos narių pasiūlymais, bet esminiai programos uždaviniai ir dauguma jos įgyvendinimo priemonių liko tos pačios, nes dėl jų buvo susitarta anksčiau.
Taigi žmonėms, kurie domisi politika, turėtų būti aišku, kad tokie procesai yra natūralūs ir teisėti politine prasme. Deja, aišku ir tai, kad oponuojantieji tuos procesus dažnai nuspalvina juodžiausiomis spalvomis, pateikdami naujosios koalicijos veiksmus kaip valdžios uzurpavimą ar politinį kanibalizmą ir patys kurdami sąmokslų teorijas, tuo kaltina kitus. Bet reikia tikėtis, kad visuomenė tinkamai įvertins tokias jų pastangas.
Baiminamasi, kad ši koalicija bus netvirta, nes jos sudėtyje tik 13 narių. Bet praktika rodo, kad darbas nedidelėje koalicijoje turi ir privalumų: bus galima labiau atsižvelgti į kiekvieno tarybos nario nuomonę, bus daugiau diskusijų, tarimosi, įsiklausymo. Be to, juk bendri tikslai turėtų vienyti ne tik koalicijos partnerius, nes priesaiką dirbti žmonių labui davė visi Tarybos nariai.
Socialdemokratų frakcijos seniūnas Remigijus Macas
Darbo partijos frakcijos seniūnas Rimantas Adomaitis
Tėvynės sąjungos-Krikščionių demokratų frakcijos seniūnas Mantas Serva

Mero komentaras: „Jau ilgą laiką patiriame didžiulius iššūkius dėl pandemijos, Savivaldybės darbas karantino metu yra apsunkintas ir mažiau matomas, galbūt ne toks veiksmingas, tačiau ir tokiomis sąlygomis darbai nesustojo: Tarybos posėdžiai vyksta, sprendimams medžiaga parengiama, suformuotas, aptartas ir patvirtintas 2021 metų biudžetas, rengiamas strateginis 2021-2030 metų rajono plėtros planas, bendraujama su valstybės valdžios institucijomis, žodžiu, ir toliau kuriamas rajono gyvenimas, sprendžiamos iškylančios problemos, realizuojami užsibrėžti bendri tikslai. Aš, kaip rajono meras ir kaip mūsų bendros organizacijos narys, visada esu pasirengęs ir kviečiu konstruktyvaus pokalbio ir koalicijos partnerius, ir opoziciją, kad būtų kuo mažiau trukdžių daryti reikalingus darbus ir kuo mažiau vietos liktų nesutarimams. Politikoje būna visko, daug kas galbūt ir pateisinama, bet reikia pripažinti ir tai, kad žmones glumina ir piktina nuolatinės politikų rietenos: žmonės nori matyti nuoširdžiai dirbančius valstybės tarnautojus, garbingus ir teisingus politikus, besirūpinančius rajono gyventojų reikalais, o ne žaidžiančius žodžių karus, kurie veda į niekur. Todėl, manau, mums visiems verta apie tai gerokai pamąstyti.“

1 komentaras

  1. Telšiuose partijos kuriamos rinkimams laimėti ir gauti priėjimą prie lovio. Gražiomis kalbomis prasideda rinkimų kompanijos ir baigiasi po rinkimų rietenomis dėl kėdžių…

Daugiau nekomentuojama.