Atvertomis tylos durimis į stebuklingą garsų pasaulį

Šiemet Telšių kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų draugijai sukako 25-eri metai.

Prieš 44 metus įkurtas Telšių kurčiųjų klubas, kuriam vadovavo Stasys Kavolius, priklausė Šiaulių teritorinei kurčiųjų valdybai, tačiau nuo 1996 metų kovo 12 dienos S.Kavolius įsteigė savarankišką bei nepriklausomą visuomeninę organizaciją, pavadintą draugija „Tyla“, kuriai pats ir vadovavo. Tikslas buvo suvienyti kurčiuosius žmones, suteikti jiems visokeriopą pagalbą, bendraujant jų gimtąja gestų kalba.
Tėvai, auginantys neprigirdinčius vaikus, ieškojo pagalbos ir kreipėsi į draugiją „Tyla“, prašydami pagalbos, kad jų atžalos būtų integruojami į bendrojo lavinimo mokyklas, kad nereikėtų mokytis kurčiųjų mokykloje, kurioje mokymasis ir bendravimas vyko tik gestų kalba. Pats susidūręs su kliūtimis, suprato, jog gali padėti ne tik kurtiesiems, bet ir neprigirdintiems vaikams, jaunuoliams ir vyresnio amžiaus žmonėms. Todėl nuo 2012 metų draugija vėl keitė pavadinimą į Telšių kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų draugija.
Vienu pagrindinių draugijos uždavinių tapo neprigirdinčių vaikų integravimas į bendrojo lavinimo mokyklas. Reikėjo daug žinių apie klausą kompensuojančias priemones, įdėti pastangų, kad neprigirdintys vaikai jomis būtų aprūpinti nemokamai.
Savivaldybės dėka buvo nupirktos FM sistemos, kurių pagalba neprigirdintys vaikai aiškiau girdėdavo, ką mokytojas kalba pamokų metu. Tik gerai girdėdami, mokykloje geriau įsisavindavo žinias, o mokytojams palengvindavo darbą.
Kaip akcentavo S.Kavolius, Telšių rajone besimokantys vaikai tokiomis FM sistemomis aprūpinti pirmieji iš visų Pabaltijų šalių. Tačiau dar reikėdavo kokybiškų klausos aparatų. Tik turėdami gerų ir kokybiškų klausą kompensuojančių priemonių, net 18 tokių vaikų integravosi bendrojo lavinimo mokyklose, kurias sėkmingai baigė, įgijo profesijas, susirado darbą, kai kurie sukūrė šeimas. Pasak S.Kavoliaus, pavyko atverti tylos duris į stebuklingą garsų pasaulį.
Dešimt metų draugija organizavo įvairias vasaros poilsio stovyklas vaikams bei jaunuoliams su klausos negalia kartu su sveikais vaikais iš klausos negalios paliestų šeimų. Stovyklaudami jie ne tik poilsiavo, bendravo, bet žaidė įvairius žaidimus, sportavo, vyko į pažintines keliones, ekskursijas, prie jūros, kur kartu leisdavo laiką su tokio pat likimo draugais iš visos Lietuvos.
Labiausiai įsimintina ir svarbiausia ACCESS programa „Dienos centro veiklos organizavimas“ bei tarptautinė vasaros poilsio stovykla, kurioje dalyvavo jaunuoliai su klausos negalia iš Belgijos, Anglijos, Prancūzijos, Vokietijos ir Lietuvos. Stovyklaudami ne tik turiningai leido laisvalaikį, bet ir dalijosi patirtimi. Svečiai įkvėpė, paskatino telšiškius siekti geresnio, gražesnio, prasmingesnio gyvenimo.
Draugija dalyvauja projektinėje veikloje, kai kasmet, gavę finansinę paramą iš neįgaliųjų reikalų departamento bei Telšių rajono savivaldybės ir Erasmus+ programos, gali vykdyti įvairią veiklą, teikti neįgaliesiems individualią pagalbą jiems lankantis įvairiose įmonėse, gydymo, juridinėse, teisėsaugos įstaigose, organizacijose, informuoti bei konsultuoti neįgaliuosius apie naujausias klausą kompensuojančias priemones jiems prieinama forma ir technologijomis, vykdyti tarptautinio jaunimo ir jaunimo darbuotojų mainus. Teikti pagalbą sprendžiant mokymosi, įsidarbinimo, palaikymo darbo vietoje klausimus, buityje kylančias problemas ir t.t. Su kurčiaisiais bendraujama jų gimtąja gestų kalba.
Šiandien jau nebestebina, kad žmonės, gyvendami tylos pasaulyje, niekuo neišsiskiria iš sveikųjų. Jie noriai bendradarbiauja su kitomis visuomeninėmis organizacijomis, dalyvauja labdaros renginiuose, religinėse apeigose, kūrybinėse parodose, talkose, organizuoja išvykas, ekskursijas, aktyviai sportuoja, daug keliauja, domisi tiek visos šalies, tiek savo krašto architektūra, švenčia įvairias šventes. Dalyvauja meno būrelyje, kuriame mokosi imituoti dainas gestų kalba. Paruoštus kūrinius atlieka įvairių renginių, švenčių progomis. Pasirodymai vyksta ne tik Telšių mieste ar rajone, bet ir kituose didžiuosiuose šalies miestuose bei miesteliuose. Vyksta susitikimai su Telšių „Džiugo“ gimnazijos bei Telšių Žemaitės gimnazijos vyresniųjų klasių moksleiviais, kurie supažindinami su gestų kalba, kartu atliekami muzikiniai kūriniai.
Rankdarbių būrelio veikla labai plati. Savo sukurtais įvairiais gaminiais puošiamas ne tik draugijos interjeras, bet ruošiamos įvairios parodos. Moterys mezga įvairaus amžiaus žmonėms kojines, kurias prieš Kalėdas dovanoja nepasiturintiems, ligotiems, senyvo amžiaus žmonėms. Kaip sakė Telšių kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų draugijos pirmininkas S.Kavolius, jam per visą šį laikotarpį reikėjo nueiti nelengvą kelią, kol pavyko pasiekti dabartinių rezultatų. Jis prisipažino, jog nebūtų vienas to pasiekęs, tad džiaugėsi sulaukiantis Telšių rajono savivaldybės mero bei Administracijos, Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus paramos. Jų dėka dvidešimčiai draugijos narių nupirkti ir sumontuoti dūmų detektoriai, kurie pritaikyti kurtiesiems arba stipriai neprigirdintiems asmenims. Dūmų detektorius (siųstuvas) ir nešiojamas imtuvas skleidžia ne tik garso, bet ir vibracijos signalą, nuo kurio kurtieji atsibus nelaimės atveju. Dar dvidešimčiai draugijos narių tokie dūmų detektoriai bus sumontuoti, kai baigsis karantinas.
Telšių kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų draugija dėkoja Telšių LIONS vyrų klubui už skirtą finansinę paramą skaitmeniniams klausos aparatams nupirkti klausos negalią turintiems vaikams ir besimokantiems jaunuoliams, taip pat UAB laikraščio „Kalvotoji Žemaitija“ redakcijai už draugijos veiklų viešinimą bei kitiems rėmėjams. AČIŪ visiems.
Už aktyvią veiklą, už gerumą ir nuoširdų rūpestį, sprendžiant draugijos narių problemas, Telšių kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų draugijos pirmininkas S.Kavolius apdovanotas nominacijomis: J.L.Vynerio apdovanojimas „Metų organizacija“, Telšių rajono savivaldybės Švietimo skyriaus „Už iniciatyvą vaikų ir jaunimo socializacijos tradicijų puoselėjimą Telšių rajono savivaldybėje“, ne kartą padėkos raštais, daug šiltų padėkos žodžių sulaukia ne tik iš neįgaliųjų, bet ir iš jų šeimos narių.
Už aktyvų dalyvavimą draugijos veikloje pirmininkas dėkoja Danutei ir Konstantinui Batakiams, Donatui Žimkui, Aldonai Rupšlaukienei, Kęstučiui Kiržgalviui, Nikolajui Končiui, Armandui Sabaliauskui, Rasuolei Arlauskaitei, Almai Zubavičiūtei, Mykolui Brančeliui, Rasai Jarulienei, Vilmai Kulevičienei, Antanui Buožiui, Rūtai Skirkienei ir kitiems draugijos bei jų šeimos nariams, linkėdamas geros sveikatos, asmeninės laimės, atkaklumo ir sėkmės. („KŽ“ inf.)

 

1 komentaras

Daugiau nekomentuojama.