Vėl prasidėjo Respublikos gatvės rekonstrukcija

Savivaldybės administracijos direktorius Tomas Katkus.

2018 metų spalio 30 dieną su rangovų grupe (UAB „Techsis“, UAB „Tilta“, UAB „Orlis“) buvo pasirašyta Respublikos gatvės, Turgaus aikštės važiuojamosios dalies rekonstrukcijos sutartis. Pagal ją numatyta pakeisti vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų tinklus, įrengti naujus šaligatvius, važiuojamąsias dalis, sutvarkyti apšvietimo tinklus.

Bandė išvengti sutarties pasirašymo
Sutartį kartu su Savivaldybės administracija taip pat pasirašė UAB „Telšių vandenys“. Ši bendrovė, paskyrus Europos Sąjungos paramą, kuruoja vandentiekio ir vandenvalos tinklų įrengimą, o Savivaldybės administracija — gatvės rekonstrukciją.
Savivaldybė ir UAB „Telšių vandenys“ bandė pakeisti poziciją dėl pasirašytos sutarties, kadangi abejojo pagrindinio rangovo — UAB „Techsis“ — patikimumu. 2019 metų sausio mėnesį Savivaldybės administracija pareiškė, kad sutartis neįsigaliojo, kadangi netinkamas rangovo pateiktas garantas. „Techsis“ kreipėsi į Šiaulių apygardos teismą, kuris 2019 metų balandžio 30 dieną pripažino, kad pasirašyta sutartis yra galiojanti. Tokiu būdu „Techsiui“ ir jo partneriams buvo atverta galimybė pradėti Respublikos gatvės rekonstrukciją. Deja, nuogąstavimai dėl pagrindinio rangovo, ypač pernai, pasitvirtino. Vėluojant atlikti darbus, buvo nutarta, kad pagrindinio rangovo funkcijas perima kita konkursą laimėjusios rangovų grupės įmonė UAB „Tilta“.

Kiekvieną savaitę vyksta pasitarimai
Dėl šiųmetės šaltos žiemos, netinkamų oro sąlygų kelis mėnesius nebuvo galima intensyviai tęsti darbų. Pasak Savivaldybės administracijos direktoriaus Tomo Katkaus, dabar kiekvieną savaitę vykstančiuose pasitarimuose detaliai nagrinėjamos ir aptariamos projekto įgyvendinimo aplinkybės bei detalės. Pasitarimuose dalyvauja Savivaldybės administracijos, UAB „Telšių vandenys“, rangovo darbuotojai, projektuotojas. Paskutiniajame pasitarime, įvykusiame praėjusią savaitę, pasak T.Katkaus, detaliai aptarti darbų vykdymo terminai, aiškintasi dėl projekto dalių neatitikimo faktinėms aplinkybėms. Kadangi Respublikos gatvė patenka į senamiesčio zoną, jos rytinėje dalyje būtina atlikti archeologinius tyrimus. Todėl pasitarime dalyvavo ir archeologai, kurie pateikė informaciją, kokie numatomi archeologiniai tyrinėjimai ir terminai.
Archeologai savo tyrimus pradeda šią savaitę. Iki balandžio mėnesio numatoma ištyrinėti Respublikos gatvės dalį nuo 8 namo iki Turgaus aikštės. Su archeologais sutarta, kad ištirtuose plotuose nedelsdami darbus galės pradėti statybininkai.
Turgaus aikštė yra istoriškai svarbiausia miesto dalis, todėl archeologiniai tyrinėjimai gali atskleisti informacijos apie Telšių kūrimosi pradžią ir vėlesnius laikotarpius. Balandžio mėnesį aikštės važiuojamojoje dalyje archeologai tęs tyrimus, iškasdami ir ištirdami aštuoniolika šurfų. Jų vietos bus aptvertos, o eismas aikštėje nestabdomas.

Iškyla netikėtos problemos
Rekonstruojant Respublikos gatvę, nuolat iškildavo netikėtų problemų dėl anksčiau nutiestų įvairių inžinerinių tinklų. Ir šių problemų, slypinčių po žeme, nebuvo įmanoma projektuotojams numatyti. Pasirodo, AB „Telia“ ryšio tinklai nutiesti mažesniame gylyje negu reikėjo, be to, nuolat aptinkama sugadintų vamzdžių. Netiesiant ryšio tinklų iš naujo, jie liks per aukštai šaligatvių konstrukciniame grunte. Jį tankinant, ryšio kabelių apsauginiai vamzdžiai gali būti pažeisti.
„Deja, rasti bendrą sprendimą su AB „Telia“ atstovais sunkiai sekasi. Ryšio tinklų vamzdžiai yra iš asbestcemenčio, todėl trapūs, gali įtrūkti pagal dabartines technologijas tankinant gruntą. Įlūžus vamzdžiams, vėliau susiformuotų įgriuvos, įdubtų gilyn šaligatvių plytelės ir vėl turėtume nuolat įvairiose vietose šaligatvius remonuoti“,— nerimavo T.Katkus. Pasak Savivaldybės administracijos direktoriaus, AB „Telia“ pasiūlyta ryšio tinklų senus vamzdžius pakeisti į naujus, atlaikančius didesnes apkrovas. Deja, minėtos bendrovės atstovai nori, kad Savivaldybė konstrukciniuose sluoksniuose atsidūrusius ryšio tinklus tvarkytų savo lėšomis. T.Katkaus sakė, kad dėl šios problemos bus kreiptasi į „Telia“ vadovybę.
Be to, kaip tvirtina projektuotojai, nuo Respublikos gatvės 8 iki 16 namo siūloma įrengti pėsčiųjų ir dviratininkų taką. Praplatėjus šaligatviui, dabartinėse vietose esantys inžineriniai tinklai trukdytų pastatyti gatvės apšvietimo stulpus, todėl pateiktas pakoreguotas projektas.

Tikimasi palankaus Vyriausybės sprendimo
Minėjome, kad šis projektas susideda iš dviejų dalių: vandentiekio bei vandenvalos tinklų ir gatvės bei Turgaus aikštės važiuojamosios dalies ir šaligatvių rekonstrukcijos. Vandentiekio ir vandenvalos tinklų įrengimas finansuojamas Europos Sąjungos, prisidedant „Telšių vandenims“. Šių darbų vertė — 973 tūkst. eurų. Važiuojamosios dalies ir šaligatvių rekonstrukcija gali būti atliekama tik už valstybės ar Savivaldybės lėšas. Kadangi projekto vertė didelė, darbai atliekami už Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšas. Savivaldybės tarybai nutarus dalį Respublikos gatvės ir Turgaus aikštės važiuojamąją dalį vietoje asfalto išgrįsti akmeninėmis trinkelėmis, sumontuoti akmeninius bortelius, o šaligatvius įrengti ne betono, o klinkerio plytelėmis, pakito projekto vertė.
Pasak T.Katkaus, važiuojamosios dalies, šaligatvių bei elektros tinklų rekonstrukcijai iki šio pavasario buvo išleista 804 tūkst. eurų. „Kreipėmės, kad šiemet iš Kelių priežiūros ir plėtros programos rezervo būtų skirta 2 mln. 54 tūkst. eurų. Laukiame ir tikimės palankaus Vyriausybės sprendimo“,— viliasi Savivaldybės administracijos direktorius. Jo teigimu, skyrus prašomą lėšų sumą, būtų galima leisti statybininkams tiesti inžinerinius tinklus Turgaus aikštėje. T.Katkus patikino, kad, neturint pakankamų finansinių galimybių, darbai Turgaus aikštėje neprasidės. „Negalime leisti šioje vietoje atlikti inžinerinių tinklų įrengimo darbų ir palikti ilgesniam laikui nesutvarkytos Turgaus aikštės važiuojamosios dalies ir šaligatvių, sutrikdant eismą“,— sakė T.Katkus.
2022 metais važiuojamosios dalies ir šaligatvių rekonstrukcijos darbams baigti reikėtų 1 mln. 350 tūkst. eurų. Vyriausybei skyrus šią sumą, darbus 2022 metais būtų galima baigti.
Pasak T.Katkaus, šiemet negavus pakankamai lėšų, kaip minėta, darbai Turgaus aikštėje neprasidėtų, būtų leidžiami vien archeologiniai tyrinėjimai. Darbai būtų tęsiami taip, kad Respublikos gatvė būtų atverta eismui nuo Žemaitės gatvės iki Turgaus aikštės. („KŽ“ inf.)

3 komentarai

  1. O sutartyje yra numatytos baudos už vėlavimą? Ne pagal force major sąlygas, bet kai nedirba ir tiek? Jei nėra numatyta, tai kokios kompetencijos biurokratai ją ruošė? Jeigu yra, tai kodėl netaikoma? Ir sutartį už vėlavimus galima nutraukti ir pasiieškoti rimtesnių rangovų.

Daugiau nekomentuojama.