Telšių rajono savivaldybės administracijos Nevarėnų seniūnija viešo konkurso būdu 10 metų laikotarpiui išnuomoja negyvenamąsias patalpas

Telšių rajono savivaldybės administracijos Nevarėnų seniūnija viešo konkurso būdu 10 metų laikotarpiui išnuomoja negyvenamąsias patalpas — pastatą-katilinę, kurio bendras plotas 197,18 kv. m, unikalus Nr. 7898-9005-9030, esančią Būgenių g. 8, Nerimdaičių mstl., Nevarėnų sen., Telšių r. sav., ūkinei ir komercinei veiklai vykdyti.
Pradinė vieno kvadratinio metro nuomos kaina — 0,20 Eur mėnesiui.
Konkursas vyks 2021 m. balandžio 14 d. 10 val.
Konkurse gali dalyvauti visi suinteresuoti fiziniai arba juridiniai asmenys.
Su Konkurso laimėtoju bus sudaroma negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis (toliau — Nuomos sutartis).
Dokumentai patalpų nuomos konkursui pateikiami lietuvių kalba.
Šias patalpas galima apžiūrėti šių metų balandžio 12 d. nuo 14.30 iki 15 val. (Pageidaujantys nurodytu laiku apžiūrėti patalpas, prieš vieną dieną telefonu (8~444) 44146 informuoja Telšių rajono savivaldybės administracijos Nevarėnų seniūnijos specialistą).
Negyvenamųjų patalpų nuomos konkurso dalyviai pasiūlymus pateikia užklijuotame voke 2021 m. balandžio 13 d. iki 15 val. adresu Liepų g. 16, Nevarėnų mstl., Nevarėnų sen., Telšių r. (specialistei Silvijai Buzveitytei, 202 kab.). Ant voko turi būti užrašyta „Negyvenamųjų patalpų, katilinės pastato, esančio Būgenių g. 8, Nerimdaičių mstl., Nevarėnų sen., Telšių r. sav., nuomos konkursui“.
Papildoma informacija teikiama tel. (8~444) 44146, el.p. nevarenu.sen@telsiai.lt ir interneto svetainėje www.telsiai.lt.
Pretendentai į Luminor Bank AS sąskaitą LT824010042800040191, banko kodas 40100, turi sumokėti pradinį įnašą, lygų paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui.
Vokai su pasiūlymais bus atplėšiami 2021 m. balandžio 14 d. 10 val. Telšių rajono savivaldybės administracijos Nevarėnų seniūnijos 202 kabinete, Liepų g. 16, Nevarėnų mstl., Nevarėnų sen., Telšių r., tel.: (8~444) 44146. (Telšių r. sav. admin. Nevarėnų sen. inf.)