Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju paskirtas Rimantas Adomaitis

Rimantas Adomaitis.

Praėjusią savaitę įvykusiame Savivaldybės tarybos posėdyje Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju paskirtas Darbo partijos narys Rimantas Adomaitis.

Alvydas Ivoncius

Kažkas iš saviškių „šovė į nugarą“
Savivaldybės administracijos direktorius pavaduotojo neturėjo nuo tada, kai iš pareigų buvo atleistas Almantas Lukavičius kaip praradęs Tarybos daugumos politinį pasitikėjimą. O jei tiksliau — A.Lukavičius priklausė tai stovyklai, kuri liko be valdžios praėjusių metų rudenį, sugriuvus tuometei valdančiajai koalicijai. Be valdžios likę Tarybos nariai susibūrė į vadinamąjį dešimtuką, kuriam priklauso keturi „valstiečiai“, du buvę tvarkiečiai, uošvis ir žentas iš visuomeninio rinkimų komiteto „Mūsų Telšiai“, viena liberalė ir buvęs Darbo partiją palikęs eksmeras P.Kuizinas.
Dabartinei valdančiajai koalicijai priklauso socialdemokratai, konservatoriai, darbiečiai. Vargu ar galima šią koaliciją laikyti teisėta, kadangi ji, kaip reikalauja Vietos savivaldos įstatymas, nepateikė savo veiklos programos. Taigi tai yra tiesiog grupė Tarybos narių, pretendavusių ir gavusių svarbius mero pavaduotojo, Savivaldybės administracijos direktoriaus ir jo pavaduotojo postus.
A.Lukavičius iš pareigų buvo atleistas praėjusių metų vasario mėnesį įvykusiame neeiliniame Savivaldybės tarybos posėdyje. Posėdyje iš mero pavaduotojo pareigų buvo atleistas socialdemokratas Kazys Lečkauskas. Mero pavaduotoju buvo išrinktas konservatorius Mantas Serva. Buvo numatyta slaptu balsavimu paskirti Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju R.Adomaitį. Už tai turėjo balsuoti trylika posėdyje dalyvavusių Tarybos narių. R.Adomaitis tebeturėjo kišenėje Tarybos nario mandatą ir nenorėjo balsuoti pats už save, kad Vyriausioji tarnybinės etikos komisija nepripažintų supainiojus privačius ir viešus interesus. Tai leidžia manyti, kad buvo užsitikrintas kurio nors Tarybos nario iš opozicijos balsas. Vis tik už R.Adomaitį balsavo tik vienuolika Tarybos narių. O turėjo balsuoti bent dvylika, priklausančių susibūrusiems į valdančiąją daugumą. Vadinasi, kažkas iš saviškių „saviškiui šaudė į nugarą“.

Atsisakė Tarybos nario mandato
Vėliau valdantiesiems nepavyko prikalbinti ką nors iš kitos stovyklos palaikyti R.Adomaitį. Todėl jis atsisakė Savivaldybės tarybos nario mandato. Vietoje jo, pagal darbiečių sąrašą, Tarybos nariu tapo Karolis Andrijauskas. Valdančioji koalicija turėjo reikalingus trylika balsų — minimumą, norint paskirti Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju R.Adomaitį, jei posėdyje dalyvautų visi 25 Tarybos nariai. Mat mero pavaduotojui išrinkti būtinai reikia daugiau nei pusės (mažiausiai trylikos) Tarybos narių balsų, o už Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo paskyrimą pakanka pusės dalyvaujančių posėdyje Tarybos narių balsų.
Praėjusią savaitę įvykusiame Savivaldybės tarybos posėdyje už R.Adomaitį balsavo trylika Tarybos narių — lygiai tiek, kiek priklauso valdančiajai daugumai.
R.Adomaitis gimė 1959 metais Varniuose. Baigęs Varnių vidurinę mokyklą, studijavo Šiaulių K.Preikšo pedagoginiame institute, Dirbo UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centro“ direktoriumi. Po 2019 metų Savivaldybių tarybų rinkimų susidariusi nauja šios įmonės valdyba jį atleido iš pareigų. Savivaldybės tarybos nariu buvo išrenkamas nuo 2011 metų. Anksčiau dirbo mokytoju, „Ateities“ vidurinės mokyklos direktoriumi, Švietimo skyriaus vedėju.

1 komentaras

Daugiau nekomentuojama.