Almantas Lukavičius vėl sugrįžo į Tarybą

„Migracija“ Telšių rajono savivaldybės taryboje nesiliauja. Dažniausiai mandatų atsisakoma dėl su Tarybos nario statusu nesuderinamų pareigų. Jų netekus, vėl grįžta noras pasėdėti Savivaldybės tarybos posėdžiuose. Šią kadenciją antrą kartą, kaip Savivaldybės tarybos narys, prisiekė ir Almantas Lukavičius.

Alvydas Ivoncius

Pasirūpina „rakteliais“
A.Lukavičius Savivaldybės tarybos nario mandato atsisakė dar 2019 metais, kai slaptu balsavimu buvo paskirtas Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju. 2020 metų rugpjūtį, kaip netekusį politinio pasitikėjimo, Tarybos dauguma iš pareigų atleido tuometį Savivaldybės administracijos direktorių Imantą Motiejūną. Buvo akivaizdu, kad panašus likimas laukia ir A.Lukavičiaus. Tų pačių metų rudenį jis buvo atleistas iš Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigų.
Panašu, kai kurie politikai pasirūpina „rakteliais“ nuo Tarybos durų, kad galėtų į ją grįžti atgal.  I.Motiejūną 2019 metais paskyrus Savivaldybės administracijos direktoriumi, vietoje jo Tarybos nariu tapo Arūnas Andrijauskas. Kai I.Motiejūnas neteko pareigų, A.Andrijauskas atsisakė mandato ir Tarybos nariu vėl tapo I.Motiejūnas.
Regis, A.Lukavičius taip pat išsisaugojo „raktelį“. Jam 2019 metais tapus Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju, teko atsisakyti Tarybos nario mandato. Vietoje jo Tarybos nariu tapo pagal partijos Tvarka ir teisingumas sąrašą išrinktas Martynas Gedvilas. 2019 metais į Tarybą buvo išrinkti tik du tvarkiečiai — Kęstutis Trečiokas ir A.Lukavičius. Neseniai M.Gedvilas atsisakė mandato, vietoje jo praėjusiame Savivaldybės posėdyje dar kartą šią kadenciją, kaip Savivaldybės tarybos narys, prisiekė A.Lukavičius. Jis priklauso frakcijai „Už Telšius“, kurią sudaro K.Trečiokas, Algirdas Žebrauskas, jo žentas Tomas Lekavičius ir Jolanta Rupeikienė. Frakcija yra opozicijoje. A.Lukavičius Tarybos nariu buvo išrinktas ir ankstesnę kadenciją. Kaip tvarkiečių kandidatas pretendavo tapti meru, Seimo nariu, tačiau rinkimuose tai pasiekti nepavyko.

Dėl pareigų atveriamos durys į Tarybą kitiems
Darbiečiui Rimantui Adomaičiui atsisakius Savivaldybės tarybos nario mandato, Vyriausioji rinkimų komisija jį suteikė kitam per 2019 metų Savivaldybės tarybos rinkimuose Darbo partijos sąraše įrašytam kandidatui — Karoliui Andrijauskui. R.Adomaitis vietoje mandato pasirinko Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigas.
Bene pirmasis mandato atsisakė pagal „valstiečių“ sąrašą išrinktas Dovydas Česnauskis. Vietoje jo Tarybos nariu tapo Remigijus Puplauskas. Tarybos narės mandato atsisakė darbietė Laima Jurytė-Zakarauskienė, laimėjusi konkursą Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro vadovės pareigoms.
Savivaldybės įstaigų bei įmonių vadovai negali būti Savivaldybės tarybos nariais. Paskyrus socialdemokratą Tomą Katkų Savivaldybės administracijos direktoriumi, jis privalėjo atsisakyti Tarybos nario mandato. Vietoje jo Tarybos nariu tapo Remigijus Juška.
Tarybos nariui atsisakius mandato, jo vietą užima kitas partijos rinkiminiame sąraše už atsisakiusiojo esantis asmuo.