Upynos pirmojo paminėjimo datą įamžino paminkle

Miestelį papuošė paminklinis akmuo ir pirmojo Upynos paminėjimo istoriniuose šaltiniuose data.

Praėjusį šeštadienį, liepos 24 dieną, Upynoje įvyko miestelio šventė — jau dešimtoji. Vienu svarbiausiu šventės akcentu tapo paminklo Upynai ir jos pirmojo paminėjimo istoriniuose šaltiniuose paminklinio akmens atidengimas.
Upynos bendruomenė šventę savo miesteliui, aplinkiniams kaimams ir svečiams rengia kasmet. Pernai dėl karantino nebuvo galima surengti tokios didelės šventės, užtat šiemet pasistengta pradžiuginti upyniškius įsimintinais renginiais.
Kasmetę šventę rengia aktyvi Upynos bendruomenė. Ir šiemet ji parengė projektą, kad šventei gautų lėšų. Bendruomenės iniciatyva anksčiau sutvarkytas skveras prie bažnyčios, pastatyta lauko estrada, atlikti miestelyje kitokie darbai.
Parapijiečiai nuo praėjusių metų spalio mėnesio remontuoja Upynos bažnyčią. Vieni aukojo pinigus, kiti dirbo: Živilė Bikinaitė-Mimgaudienė atnaujino Marijos statulą, nutapė Dievo Tėvo paveikslą; Giedrius ir Audrius Vasiliauskai kalė, dažė lubas, rėmė finansiškai; Dainius Baranauskis pagelbėjo technine dalimi; Darius Masaitis parvežė Dievo Tėvo paveikslą; altorių atnaujino, kitus remonto darbus atliko Raimundas Galinauskas, Almantas Kasmauskas. Daug padėjo Upynos seniūnas Donatas Želvys, seniūnijos darbuotojai Robertas Kukanauza, Andrius Vyšniauskas, Kazys Stankus, Alvydas Jotka.
Šiemetei šventei bažnyčią paruošė Ingrida Galinauskienė ir jos šauni bendruomenės moterų komanda: Regina Paulauskienė, Nelė Norkūnienė, Valentina Žeimienė, Violeta Usienė, Simona Usytė, Ernesta Indrijauskienė, Vilmutė Kybartienė, Rasa Godliauskaitė, Laimutė Stasaitienė, Danutė Paulauskienė, Teresė Usienė, Vilija Jocienė. Bažnyčioje giedojo Luokės ir Upynos bažnytiniai chorai (vadovas Drąsutis Balčiūnas).
Upynoje šventė siejama su Oninėmis, kadangi vyksta Šv.Onos atlaidai. Šventė prasidėjo šv.Mišiomis bažnyčioje, prie jos vėliau koncertavo dainininkė Judita Leitaitė. Miestelio skvere upyniškiai parengė vietą paminkliniam akmeniui, kuriame skulptorius Osvaldas Neniškis iškalė Upynos herbą ir pirmojo jos paminėjimo istoriniuose šaltiniuose datą.
1568 metais Didžiųjų Dirvonėnų valsčiaus tijūnui Jonui Gradovskiui su žeme ir žmonėmis amžino valdymo teise buvo atiduoti Upynos, Kirklių, Žeimuvėnų kaimai. Tuo pačiu ši data yra ir pirmasis Žeimuvėnų, Kirklių paminėjimas istoriniuose šaltiniuose. 1568 metais karališkasis kaimas Upyna tapo privačia nuosavybe ir tokia išliko dar ir XIX amžiuje.
Upynos seniūnas Donatas Želvys padėkojo visiems, padėjusiems pastatyti šį paminklą: Remigijui Puplauskui, Alvydui Ausčiui, Donatui Janutai. Paminklinį akmenį iš savo laukų padovanojo Alvydo Skiočio šeima.
Šventės ir paminklinio akmens atidengimo proga upyniškius pasveikino Seimo narys Valentinas Bukauskas, Savivaldybės administracijos direktorius Tomas Katkus, mero pavaduotojas Mantas Serva.
D.Želvys priminė ir nuolatinius šventės rėmėjus bei jiems padėkojo: Violetos ir Arūno Usių šeimai; Simutei, Julytei, Dalytės, Alvydo, Ernestos, Daivaro, Ievos, Žygimanto Skiočių šeimai; Irenos ir Jono, Agnės ir Armino, Vaidos ir Manto Živatkauskų šeimoms bei Gretai Živatkauskaitei; Gitanos ir Audriaus Vasiliauskų šeimai; Onos ir Alvydo Šimkų šeimai; Nelės, Andriaus ir Manto Norkūnų šeimai; Jolantos ir Albino, Lauros ir Donato Želvių šeimoms, Gintarės ir Milvydo Šiožinių šeimai; Živilės ir Laimono Domeikų šeimai; Virginijos ir Petro Kuizinų šeimai; Laimutei Tumaitienei; kredito unijos „Germanto lobis“ vadovui Vytautui Barsteigai. Renginio organizatoriai dėkingi Simutei ir Julytei Usytėms, kurios nuolat atnaujindavo Upynos bendruomenės „Facebook“ paskyrą informacija apie šventę.
Šventėje tradiciškai buvo pasveikintas gausus būrys Onų. Koncertavo Luokės kultūros centro Upynos filialo mišrus vokalinis ansamblis (vadovė Margarita Vainutienė). Šventės dalyviai stebėjo „Viduramžiai. LT“ riterių kovas. Po jų vyko grupės „Du Donatai“, Jovani ir Jessica Shy koncertai. Sulaukę vidurnakčio, šventės dalyviai gėrėjosi fejerverkais ir šėlo iki paryčių diskotekoje. („KŽ“ inf.)