Telšiuose su oficialiu vizitu lankėsi LR aplinkos ministras

Seimo nariai, Savivaldybės vadovai, Varnių regioninio parko darbuotojai su aplinkos ministru (pirmoje eilėje trečias iš kairės) Simonu Gentvilu.

Telšiuose liepos 29 dieną su oficialiu vizitu lankėsi LR aplinkos ministras Simonas Gentvilas, aplinkos viceministrė Raminta Radavičienė, aplinkos ministro patarėja Laura Masiliauskaitė.
Ministrą ir jo komandą Varniuose pasitiko LR Seimo nariai Valentinas Bukauskas ir Rimantė Šalaševičiūtė, Telšių rajono savivaldybės meras Kęstutis Gusarovas, mero pavaduotojas Mantas Serva, Tarybos narys Linas Šedvilas, Administracijos direktorius Tomas Katkus, Administracijos direktoriaus pavaduotojas Rimantas Adomaitis, Savivaldybės vyriausioji architektė Indrė Žutautienė, Varnių regioninio parko direkcijos darbuotojai.
Vizitas prasidėjo nuo susitikimo su Varnių regioninio parko direkcijos darbuotojais šio parko lankytojų centre. Susitikimo metu kalbėta apie direkcijos veiklą, įstaigos darbuotojų atlyginimus bei etatus, darbuotojų, vykdančių prevencinę veiklą ir aptarnaujančių lankytojus (lankytojų centre, gamtos mokykloje), aprangos įsigijimo ir atnaujinimo problemas. Taip pat vizito metu diskutuota apie teisės aktų nesuderinamumą ir miškų savininkų klaidinimą dėl statybų urbanizuotos rekreacijos zonose: nesutampa tam tikri Varnių regioninio parko planavimo schemos sprendiniai ir Miškų įstatymo dalis nuostatų. Parko darbuotojai atkreipė aplinkos ministro dėmesį dėl teritorijų priežiūros, infrastruktūros nusidėvėjimo ir svarbos atnaujinti Debesnų botaninį taką.
Iš Varnių buvo vykstama prie UAB „Telšių vandenims“ priklausančių Telšių miesto valymo įrengimų. Šis nuotekų cechas Telšių mieste užtikrina nuotekų surinkimą ir jų išvalymą taip, kad išvalytas vanduo neigiamai neveiktų priimančiųjų vandens telkinių, įvykdant juridiškai reikalingas valytų nuotekų išleidimo sąlygas. 2010 m. šie valymo įrenginiai buvo rekonstruoti ir įdiegta nauja technologinė linija azotui ir fosforui šalinti, o šiuo metu baigiama nauja dumblo apdorojimo įrenginių statyba. Šiuose įrenginiuose dumblas bus pūdomas, išgaunamos biodujos, kurios bus naudojamos el. energijos gamybai arba išpūdyto dumblo džiovinimui. Šio projekto vertė per 10,1 mln. eurų, jis įgyvendinamas Sanglaudos fondo ir UAB „Telšių vandenys“ lėšomis. Iš viso Telšių mieste nuotekų surinkimo paslauga naudojasi per 93 proc. gyventojų, kai tuo tarpu kaime tai siekia tik 60 proc., todėl apsilankymo metu akcentuotas poreikis nuotekų sutvarkymui ir mažose gyvenvietėse, nes pastaruoju metu tokių projektų finansavimas yra sustojęs. Susitikimo metu Savivaldybės vadovai ir UAB „Telšių vandenys“ direktorius Raimondas Račkauskas akcentavo, kad labai reikalingas ženklus finansavimas kaimiškų teritorijų aprūpinimui reikiama infrastruktūra.
Vėliau aplinkos ministras su komanda lankėsi Masčio ežero pakrantėje. Čia Savivaldybės vadovai pirmiausia išsamiai pristatė įgyvendintus projektus ir darbus kompleksiškai tvarkant pakrantę. Šiuo metu palei ežerą: įrengti Masčio ežero dalies pėsčiųjų ir dviračių takai apie 5,5 km, sutvarkyti žalieji plotai palei Masčio ežerą apie 15 ha, išvalyta uždumblėjusi Masčio ežero dalis — apie 27,5 ha, pašalinta apie 263,0 tūkst. kub. m dumblo ir perteklinė augalija. Vėliau aplinkos ministrui pristatyti ir planai, kuriuos Savivaldybės vadovai siektų įgyvendinti, tačiau susiduriama su finansavimo problemomis: norint visą Masčio ežero pakrantę apjungti pėsčiųjų ir dviračių taku, reikalingos įrengti atkarpos ilgis — 7,5 km, reikalinga išvalyti uždumblėjusį Masčio ežerą apie 4,0 ha ir ežero salą — apie 4,0 ha. Taip pat akcentuota svarba, siekiant užtikrinti normalaus vandens lygio ežere palaikymą, maksimaliai sumažinti potvynių, žalos gamtai ir sutvarkytai infrastruktūrai atsiradimo galimybes, būtinybė atstatyti 300 metrų ilgio Masčio ežero pietinės dalies apsauginį pylimą, kuriam šiuo metu yra parengta techninė atstatymo dokumentacija. Taip pat Savivaldybė, atsižvelgdama į rajono gyventojų, turistų bei miesto svečių poreikius ir didindama rekreacinį patrauklumą, palei Masčio ežero pakrantės dalį siektų įrengti kemperiams pritaikytą teritoriją, tačiau susiduria su rekreacinių zonų įrengimo problema — reikalinga keisti miško žemės paskirtį. Taip pat aptarta Masčio ežero salos vizija ir galimybės didinti šio objekto įveiklinimą.
Kita darbotvarkėje numatyta lankyti vieta buvo — Germanto ežeras ir Germanto vila. Čia Savivaldybės vadovai ministrui akcentavo dvi problemas, kurių sprendimui reikalinga pagalba. Viena jų — pirmoji įrengta maudymosi vieta yra Germanto kraštovaizdžio draustinio teritorijoje, todėl, norint pagerinti šios vietos įrengimą ir pritaikymą visuomenės poreikiams, dalį teritorijos reikalinga keisti į rekreacinės paskirties žemės sklypą.
Nuvykus prie Germanto vilos, Ministerijos komandai išsamiai pristatyti Savivaldybės šiuo metu įgyvendinami veiksmai, siekiant išgryninti vilos viziją, didinti šio objekto įveiklinimo galimybes, jo patrauklumą ir iššūkiai, kurie sunkina maksimalių rezultatų pasiekiamumą. Savivaldybės vadovai akcentavo, kad, siekiant Germanto vilos sėkmingo įveiklinimo, reikalinga palei ežerą esančią miško žemės dalį paversti rekreacinės paskirties.
Aplinkos ministro vizito pabaigoje nuvykta į Telšių regioninį atliekų tvarkymo centrą. Centre atstovai pristatė įmonės veiklą, įgyvendinamus pokyčius bei sunkumus, kurie pastaruoju metu kilo, siekiant užtikrinti sklandžią centro veiklą. Taip pat prie susitikimo su Telšių regioninio atliekų tvarkymo centro atstovais prisijungė Aplinkos apsaugos departamento ir Aplinkos apsaugos agentūros atstovai.
Vizito metu taip pat aptartos ekologiško viešojo transporto parko atnaujinimo, prie Lūksto ežero sklypo suformavimo tikslu įrengti kemperiams teritoriją galimybės. Savivaldybės meras Kęstutis Gusarovas, apibendrindamas vizitą, akcentavo, kad tai buvo reikalingas, iš anksto detaliai planuotas ir būtinas susitikimas. „Savivaldybė kelia ne vieną tikslą dėl tolimesnio Masčio ežero pakrantės tvarkymo, Germanto vilos įveiklinimo, nuotekų ir vandentiekio tinklų įrengimo mažesniosiose rajono gyvenvietėse. Tačiau vis iškyla juridiniai, biurokratiniai ar techniniai sunkumai bei problemos. Visgi šiandienis susitikimas nuteikia optimistiškai ir norisi tikėti, kad artimiausiu metu bendromis pastangomis galėsime judėti toliau, siekdami įgyvendinti darbus, atitinkančius rajono gyventojų poreikius ir siekius“,— po aplinkos ministro S.Gentvilo vizito Telšiuose kalbėjo Savivaldybės meras Kęstutis Gusarovas.
Telšių rajono savivaldybės informacija