Trijų mergelių nuotykiai Žemaitijoje

Sena ragana Šatra. Ir šluota jos sena, nušiurusi. Nebepaskrenda kaip reikiant: tik purpt, purpt — pakyla ir nusileidžia. Ką darysi, išlupo dar caro laikais paslėptą auksiną, apsižergė šluotą ir purpt, purpt į Telšius. Visą dieną sugaišo: tarsi neskristų, o vos kojas pavelkančiu kuinu jotų. Pastatė šluotą prie durų, eis vidun, o toks drūtas pardavėjas kad suriko: „Galimybių pasas!“. Ragana nei laikraščių skaito, nei radijo klausosi, televizoriaus neturi. Vos nesutino liežuvis pardavėjui, kol Šatrai išaiškino, kas tas galimybių pasas. Aha, reikia skiepytis. Ką padarysi, kėblina Šatra į tą badymo punktą. O ten asmens dokumento reikalauja. Niekad Šatra tokio nei matė, nei turėjo. Nugirdo ragana esą tą galimybių pasą išgalvojo mergelių trejybė — Ingrida Premjerė, Viktorija Šachmatininkė, Aušrinė Liberalkomjaunuolė. Atsiduso ragana, velka namolio savo šluotą, o galvoje keršto planus rezga. Bet kaip tą mergelių trejybę pasieksi?

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 72 (10384)