Kaip Žandaras į Juodąją knygą pateko

Nu, trainiojasi Žandaras su valstiečiais dvarponiais, ale, paslapčia slides tepa — gal čiuoš, gerai progai pasitaikius, į markizo Karabaso valstiečių dvarponių partiją palikusią Švarkelio šaikytę.
Nu, kol kas nėr ko skubėti. Taip belūkuriuojantį Žandarą Vilmutė Valstietė ištempė į valstiečių dvarponių sąskrydį: balių, kuriame neva niekas negeria, bet beveik visi šlitiniuoja girti. Naujokui nuolat tenka nesmagi dalia. Buvo liepta visus sąskrydžio naujokus — salagas — aprengti lyg gandro, lyg gaidžio ar kokio ten dar paukščio kostiumais. Jei nori uliavoti kartu su valstiečiais dvarponiais, tai pabūk salaga.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 76 (10388)