Politikai tebežaidžia etikos smėlio dėžėje

Pernai rašėme, kad Kęstutis Trečiokas Savivaldybės Etikos komisijai pateikė skundą dėl to, kad meras Kęstutis Gusarovas ir Tarybos narė Simona Simaitytė balsavo, jog iš posėdžio darbotvarkės nebūtų išimtas klausimas dėl valstybės tapimo Regioninės Telšių ligoninės dalininke. K.Trečiokas įžvelgė, kad K.Gusarovas ir S.Simaitytė galėjo supainioti viešus ir privačius interesus, kad mero žmona ir Tarybos narė dirba ligoninėje.

Alvydas Ivoncius

Galėjo ir pats save įskųsti
Pernai, gavusi K.Trečioko skundą, Tomo Lekavičiaus vadovaujama Etikos komisija nusprendė pradėti tyrimą. O štai šį mėnesį įvykusiame posėdyje jau imta tolti nuo temos. Pradėta kalbėti, kad svarbiausia išsiaiškinti, kada Tarybos nariai turi nusišalinti, kada ne, lyg to nereglamentuotų teisės aktai, lyg nebūtų Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos išaiškinimų. Tačiau K.Trečioko skundas buvo parašytas ne dėl to, kad komisija išsiaiškintų, kada Tarybos nariai turi nusišalinti. Beje, posėdyje pats skundo autorius jau nebeakcentavo galimo viešų ir privačių interesų supainiojimo. Jis kalbėjo apie tariamas dviprasmybes: K.Gusarovas ir S.Simaitytė nenusišalino balsuodami dėl minėto sprendimo palikimo darbotvarkėje, bet nusišalino dėl pačio sprendimo. Vis tik darbotvarkės tvirtinimas yra viena, o sprendimo — kas kita. T.Lekavičius pageidavo, kad nusišalinimo tema Savivaldybės darbuotojai teisininkai surinktų informaciją: „atliktų namų darbus“. Vadinasi, valdininkai turės gaišti laiką dėl to, ką turi išsiaiškinti patys Tarybos nariai, kažkodėl norintys gauti sukramsnotus kotletus.

Davė darbo Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai
Šį mėnesį įvykusiame Tarybos posėdyje paaiškėjo, kad K.Gusarovas pats kreipėsi į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją, klausdamas, ar jis ir S.Simaitytė supainiojo viešus ir privačius interesus, balsuodamas už sprendimo palikimą darbotvarkėje. Vyriausioji komisija išaiškino, kad kiekvienu atveju, atlikus tyrimą, gali būti prieita skirtingų išvadų, priklausomai nuo įvairių aplinkybių. Bet vis dėlto pareiškė, nemananti, kad K.Gusarovas ir S.Simaitytė pažeidė įstatymą. Taigi dėl K.Trečioko skundo gavo darbo ne vien Savivaldybės administracijos valdininkai, bet ir Vyriausioji tarnybinės etikos komisija.
K.Trečioko sumanymas pateikti skundą stebina. K.Trečiokas dalyvavo diskusijose dėl sprendimo leisti valstybei tapti ar netapti ligoninės dalininke, balsavo už darbotvarkę, dalyvavo balsuodamas dėl paties sprendimo. O ligoninėje dirba jo paties sūnus. Regioninėje Telšių ligoninėje pasiteiravome, ar asmuo, pavarde Trečiokas, tikrai dirba ligoninėje. Jos direktorė Jovita Seiliuvienė sakė, kad ligoninėje dirba Martynas Trečiokas. Tačiau tik 0,1 etato ir yra atsakingas už statybų reikalus. Pasak J.Seiliuvienės, ligoninė remontavo patalpas ir būtinai reikėjo specialisto, išmanančio statybų reikalus ir projektus. Direktorė sakė esanti patenkinta M.Trečioko darbu, vertina jį kaip reikalingą. M.Trečiokas ligoninėje įsidarbino prieš kelerius metus, kai vadovavo kita direktorė. K.Trečiokas savo rinkiminėje anketoje yra nurodęs, kad vienas jo sūnų vardu Martynas.
Vadinasi, K.Trečiokas galėjo parašyti skundą Etikos komisijai ir pats dėl savęs. Bet, regis, tai padarė K.Gusarovas ar kas kitas.
Mat vietinės Etikos komisijos posėdyje meras papasakojo, kad Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai buvo išsiųstas pranešimas dėl K.Trečioko. Ir dėl tokių pat priežasčių, dėl kurių K.Trečiokas parašė skundą Savivaldybės tarybos Etikos komisijai. Vyriausioji tarnybinės Etikos komisija dėl K.Trečioko nemanė pradėti tyrimo: nieko blogo dėl jo dalyvavimo, svarstant minėtą klausimą dėl ligoninės ir balsuojant dėl sprendimo neįžvelgė.
Taigi Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai dėl vietinių politikų iniciatyvų vėlgi buvo darbo, tarsi jo mažai turėtų.

Valdininkai parašė ar vienas nuo kito nusirašė?
Savivaldybės tarybos Etikos komisijai paaiškinimus pateikė K.Gusarovas ir S.Simaitytė. Perskaičius šiuos paaiškinimus, kyla abejonė, ar juos rašė K.Gusarovas ir S.Simaitytė. Pernelyg jau viskas teisiškai suraityta. Įtariame, kad „zadanija“ parašyti paaiškinimus buvo duota Savivaldybės administracijos teisininkams. Šie, užuot tvarkę rajonui reikšmingus reikalus, turėjo gaišti laiką rašydami paaiškinimus. Na, bet šį kartą nesamdė bent teisininkų firmos, kaip padarė K.Gusarovas ir I.Motiejūnas skundams prieš „Kalvotosios Žemaitijos“ žurnalistą rašyti.
Gal meras ir S.Simaitytė įsižeis ir kibs įrodinėti, kad patys rašė paaiškinimus Etikos komisijai. Tokiu atveju turėtų susitarti, kuris parašė, o kuris paskui nusirašė, nes abiejų paaiškinimai beveik vienodi: daug kur žodis žodin, nuolat sutampa sakiniai. Prieš keletą metų Savivaldybės administracijos klausėme, ar Savivaldybės tarybos nariai gali naudotis Savivaldybės administracijos samdytų teisininkų paslaugomis paaiškinimams ar skundams rašyti. Buvo atsakyta, kad tokios paslaugos Savivaldybės tarybos nariams neteikiamos, išskyrus merą. O čia jau matome, kad merui, nors jis yra Tarybos narys, sudaromos išskirtinės sąlygos dėl jo paties asmeninių reikalų. Prieš „Kalvotosios Žemaitijos“ žurnalistą K.Gusarovas ir I.Motiejūnas skundus rašė ne dėl Savivaldybės, kaip institucijos, o savo asmeninių priežasčių. Ir tam išleido apie 7 tūkst. eurų. Tuo tarpu, pavyzdžiui, Algirdas Bacevičius, skųsdamas Etikos komisijos sprendimus teismui, pareiškimus rašė pats. Tai kodėl šiuo atveju, kaip manome, paaiškinimus Etikos komisijai už K.Gusarovą ir S.Simaitytę rašė Savivaldybės administracijos darbuotojai? Tai ar gali visi Tarybos nariai „pakinkyti“ Savivaldybės administracijos teisininkus skundams, paaiškinimams rašyti. Ar turėtų valdininkai atstovauti Tarybos nariams dėl jų asmeninių reikalų, susijusių su Tarybos nario veikla, komisijose, teismuose, valstybės institucijose?