Kaip valdoviukai turistų magnetą statė

Galvojo, mąstė valdoviukai, kaip prasukus auksinų su „Germanto troba“ — tokia poilsiaviete prie skaidraus ežerėlio. Galiausiai sukurpė planą, ir ne bet kokį — išdygs ten rūmai, įgyvendins tipo kažkokio „triežerio“ projektą ir šiupelėmis į maišus bersis auksinus. Pažiūrėkim, kaip jiems sekėsi.
Nu, visokių idėjų Telšių kunigaikštijoje generatorius, akumuliatorius yra Garsusis architektas su savo dukrytės vyreliu Tomuku Ženteliu. Anuodu be paliovos sapalioja apie pasaulinio masto turizmą Telšiuose. Kad atvyktų iš Amerikos, Arabijos ar Japonijos, neva reikia kuo daugiau meno ženklų. Aišku, tų ženklų etatinis autorius Garsusis architektas, o įgyvendintojas — Etatinis menininkas.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 36 (10447)