Žemaičių muziejus „Alka“: 90 metų istorijos

Telšių Žemaitės dramos teatre paminėta Žemaičių muziejaus „Alka“ 90-oji įkūrimo sukaktis. Reikšmingam įvykiui įprasminti surengta konferencija „Žemaičių muziejus „Alka“: nuo archeologijos iki šiuolaikinio meno“. Minėjimo renginys — ne tik Telšių miesto šventės „Telšē linGOun“, bet ir įgyvendinamo projekto „Žemaičių muziejus „Alka“: 90 metų istorijos“ dalis, kurį palaiko ir iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba bei Telšių rajono savivaldybė.

Donata Kazlauskienė
Žemaičių muziejaus „Alka“ Kultūrinės komunikacijos specialistė

Pristatytas pirmasis eksponatas
Kartais būna, kad pats muziejus yra tarsi įdomus eksponatas su išskirtine savo istorija. Kaip tik toks — Žemaičių muziejus „Alka“. Jis oficialiai įkurtas 1932 m. vasario 16 d. Šiam įvykiui įprasminti ant pirmojo muziejaus pastato Birutės gatvėje šiemet atidengta atminimo lenta (aut. skulptorius — Donatas Repeika).
Eksponuoti visko, kas saugoma fonduose, tiesiog neįmanoma.
Be to, kai kurie eksponatai labai jautrūs ir jiems reikia išskirtinių sąlygų. Ypatinga proga žiūrovams pristatyta teatro scenoje eksponuota Šv. Jono Nepomuko medinė skulptūra, kurios nugarinėje pusėje įrėžta data 1849 m. Ją iš griūvančios Daubtiltės koplytėlės Kalnėnų kaime parsinešė Antanas Činskis ir padovanojo pirmajam Žemaičių muziejaus „Alka“ direktoriui Pranui Geniui. Tai pats pirmasis gaunamų muziejaus eksponatų knygoje įrašytas eksponatas.
Nuo pačių muziejaus užuomazgų buvo renkama viskas, kas susiję su žemaičių istorija ir kultūra. Iš pradžių ekspozicija kukliai glaudėsi keliuose išnuomotuose kambariuose, vėliau prasidėjo muziejaus pastato ant Žaliosios kalvos statybos. Pirmasis muziejaus direktorius Pranas Genys rašė: „Daug kas tyčiojosi iš tų žmonių, kurie Telšiuose muziejų statė, sakė, kad tai nereikalinga įstaiga, kad tai bereikalingas pinigų eikvojimas…“ Tačiau entuziastai visoje Žemaitijoje pradėjo rinkliavą muziejaus pastatui statyti. Žmonės aukojo medieną, žvyrą, metalo sijas perdangoms, Telšių amatų mokyklos moksleiviai gamino langus… Nemažas pinigų sumas paaukojo Oskaras Milašius, Kipras Petrauskas, Liudas Gira, Petras Vaičiūnas ir kiti žymūs žmonės iš visos Lietuvos.

Pagerbti muziejininkai
Šiandien Žemaičių muziejus „Alka“ — svarbiausias muziejus Žemaitijoje nuo archeologijos iki šiuolaikinio meno, pristatantis savitą Žemaitijos regiono istorijos raidą ir supažindinantis su krašto gamta, žmonių buitimi, kultūros palikimu, sakralinėmis vertybėmis.
Susirinkusiuosius renginyje pasveikino Žemaičių muziejaus „Alka“ direktorė Eva Stonkevičienė: „Žemaičių muziejaus „Alka“ 90-mečio šventė — nėra tik muziejaus, ji yra visų žmonių, kurie dirbo čia, kurie atidavė savo gyvenimo dalį ir kūrybą, kurie prisidėjo eksponatais. Šiandien mes švenčiame mūsų bendruomenės, mūsų tapatumo šventę.“
Pasveikinti muziejininkų atvyko Telšių vyskupo generalvikaras Vilius Viktoravičius, kultūros viceministras Rimantas Mikaitis. Jis kultūros ministro Simono Kairio padėkomis apdovanojo direktoriaus pavaduotoją Ingridą Vaitiekienę, 40 metų darbo stažą muziejuje turinčią muziejinių vertybių priežiūros specialistę Zitą Jurkuvienę, 35-erius metus muziejuje dirbančią muziejininkę-rinkinio saugotoją Reginą Bartkienę, neseniai užtarnauto poilsio išėjusią ekskursijų vadovę-edukatorę Salomėją Udovičienę ir 15 metų muziejuje dirbantį restauratorių Ramūną Balsevičių.
Sveikinimo žodį tarė ir LR Seimo narys Valentinas Bukauskas. Jis įteikė padėką ilgiausiai muziejuje dirbančiai (44 metus) muziejininkei-rinkinio saugotojai Vidai Rimkuvienei, 25-erius metus muziejuje dirbančiai Daivai Lukšienei ir Žemaičių muziejaus „Alka“ direktorei Evai Stonkevičienei, gėlių puokštę įteikė buvusiai muziejaus direktorei Elvyrai Spudytei. LR Seimo narės, Laikinosios žemaičių grupės pirmininkės Rimantės Šalaševičiūtės vardu sveikino jos atstovė Vilma Rumšienė, kuri įteikė padėką 20 metų muziejuje dirbančiam muziejininkui-rinkinio saugotojui Raimondui Petrikui.

Sveikinimai
Šventės proga muziejininkus taip pat pasveikino Lietuvos muziejų asociacijos pirmininkas, Kauno IX forto muziejaus direktorius Marius Pečiulis, Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus direktorius Arūnas Gelūnas, Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų direktoriaus pavaduotoja kultūrai ir mokslui dr. Ramunė Šmigelskytė-Stukienė, Trakų istorijos muziejaus direktorės pavaduotoja muziejinei ir kultūrinei veiklai Živilė Barkauskaitė, Lietuvos liaudies buities muziejaus direktorė Gita Šapranauskaitė, Žemaičių dailės muziejaus direktorius Alvidas Bakanauskas, Mažeikių muziejaus direktorius Vaidotas Balzeris, Rietavo Oginskių kultūros muziejaus direktorius Vytas Rutkauskas, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Telšių-Tauragės teritorinio skyriaus vedėja Aurelija Ričkuvienė, Klaipėdos regioninio valstybės archyvo Telšių filialo vedėja Alma Jankauskienė, Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto dekanas prof. Ramūnas Banys, Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos direktorius Ramūnas Lydis, Telšių Žemaitės dramos teatro direktorius Deividas Rajunčius, Telšių kultūros centro direktorius Linas Ulkštinas, Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja Vida Urnikienė, Telšių menų inkubatoriaus direktorė Palma Urbanavičienė, Žemaičių kultūros draugijos primininkas Algirdas Žebrauskas, kuris įteikė tris Žemaičio pasus: direktorei Evai Stonkevičienei, restauratoriui Ramūnui Balsevičiui ir ūkio administravimo specialistei Neringai Kazlauskaitei-Domarkienei.
Renginį vedė Telšių Žemaitės dramos teatro režisierius Donatas Žilinskas ir aktorė Margarita Bladženauskaitė.

Nuo archeologijos iki šiuolaikinio meno
Konferencijoje pranešimą „Žemaičių muziejus „Alka“. Laiko ženklai“ skaitė Žemaičių muziejaus ALKA direktorė Eva Stonkevičienė, Lietuvos meno istorikas, archeologas, humanitarinių mokslų daktaras Vilniaus dailės akademijos profesorius Adomas Butrimas. Pranešimą „Žemaičių muziejuje „Alka“ esantys dokumentai ir jų tyrimo galimybės“ skaityti pakviestas Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas docentas daktaras Vacys Vaivada. Konferenciją pranešimu „Pilietiniai Žemaičių muziejaus „Alka“ šaltiniai arba viskas kuriasi iš nieko“ baigti renginio vedėjai pakvietė „Academia cum laude“ vadovą, istoriką, habilituotą humanitarinių mokslų daktarą, Vytauto Didžiojo universiteto Istorijos katedros profesorių, Lietuvių išeivijos instituto direktorių Egidijų Aleksandravičių.
Renginį papuošė koncertinė programa, kurią atliko operos solistė Aistė Pilibavičiūtė, fleitininkė Viktorija Marija Zabrodaitė, pianistė Nijolė Baranauskaitė. Programą pristatė vedėja Irena Žilinskienė.