Informacija apie šiuo metu Respublikos gatvėje ir Turgaus aikštėje atliekamus darbus

„Pagrindiniai darbai Respublikos gatvėje ir Turgaus aikštėje vyksta pagal nustatytą darbo grafiką, tačiau susiduriame su problema dėl atkastų archeologinių radinių. Respublikos gatvėje nustatytas naujas papildomas detaliųjų archeologinių tyrimų poreikis, ruožas nuo Sinagogos g. iki sankryžos su S. Daukanto gatve. Šiame ruože rastas aukštai esantis, vertingas kultūrinis sluoksnis, kuriame gali būti svarbių ir vertingų archeologinių radinių. Dėl aukštai esančio sluoksnio šiuo metu nėra galimybės visiškai įrengti gatvės pagrindų, todėl reikalinga atlikti šių sluoksnių detaliuosius archeologinius tyrimus, kad galėtume toliau įgyvendinti numatytus projekto sprendinius. Preliminariai šie tyrimai papildomai kainuos apie 120 tūkstančių eurų (tyrimų plotas siekia apie 650 kvadratinių metrų). Archeologiniai kasinėjimai gali užtrukti iki trijų mėnesių.
Taip pat rastas ir kitas archeologinis taškas, esantis priešais prekybos centrą „Tulpė“. Rasti buvusio pastato pamatai. Šiuo metu jau yra paruošta archeologinių tyrinėjimų ataskaita ir pateikta Kultūros paveldo tarybai, kuri turi įvertinti, ar rasti pamatai vertingi. Po įvertinimo bus žinoma, ką galėsime daryti toliau, o šiuo metu toje vietoje darbai yra sustabdyti. Kultūros paveldo tarybos sprendimą planuojama gauti ne vėliau, kaip už 2 savaičių.
Dėl rastų archeologinių radinių darbai Respublikos gatvėje nesustoja. Dabar atliekami gatvės pagrindų ir bortų įrengimo darbai iki Sinagogos gatvės. Šiuo metu visi inžineriniai tinklai iki Sinagogos g. yra įrengti, o nuo jos iki S. Daukanto gatvės liko įrengti tik fekalinę kanalizaciją. Taip pat svarbu akcentuoti, kad darbai nevyksta sparčiu tempu ir dėl durpingų sluoksnių, kuriuos Rangovas turi pašalinti ir supilti žvyrą, tam kad jie būtų stabilūs. Vietomis į gylį reikia kasti net po du metrus ir daugiau, siekiant įrengti tinkamus gatvės pagrindus. Iki naujų metų planuojamas asfalto sluoksnio išpylimas Turgaus a., kad galėtume atidaryti eismą. Tam sutrukdyti gali tik ilgiau užsitęsę archeologiniai tyrimai, kurių trukmė priklausys nuo archeologinių kasinėjimų sudėtingumo.
Šiuo metu Rangovas prašo darbų sutarties terminą pratęsti, nes negali vykdyti visų numatytų darbų dėl atliekamų detaliųjų archeologinių tyrimų. Rangos darbų sutarties terminas šiuo metu yra iki gruodžio 31 dienos.
Dėkoju gyventojams už kantrybę ir tikiu, kad greitu laiku jau džiaugsimės sutvarkyta gatve“,— apie vykdomus darbus Respublikos gatvėje ir Turgaus aikštėje komentavo Savivaldybės administracijos direktorius Tomas Katkus. (Telšių r. sav. inf.)