Lyg tyčia ėmė ir dar kartą pasitvirtino STT įžvalgos

Rašėme, kad Degaičių ir Eigirdžių bendruomenės su vėjo jėgainių parkų vystytojais sudarė sutartis. Jomis įsipareigota rengti bendruomenes, o pastarosios pasižadėjo daryti tai, ko neturėtų — užsiimti galimu lobizmu, kitaip sakant — „atidirbinėti“, jei to prireiks. Ir štai visai neseniai labai įdomiai dėl vėjo jėgainių parkų ėmė reikštis Nevarėnų, Mitkaičių ir Nerimdaičių bendruomenės.

Alvydas Ivoncius

Įsipareigojo „atidirbinėti“
Primename, kad Specialiųjų tyrimų tarnyba atliko vėjo jėgainių kūrimosi tyrimą. Kai kurios bendruomenės įsipareigojo už teikiamą „vėjininkų“ paramą „atidirbinėti“.
STT reikalavimu, Telšių rajono savivaldybė 2022 metų vasario 1 dienos ir 2022 metų vasario 3 dienos raštais pateikė Telšių rajone veikiančių vietos bendruomenių sudarytų paramos sutarčių su vėjo energetikos projektų vystytojais kopijas. 2020 metų lapkričio 4 dieną buvo sudarytos paramos sutartys tarp Degaičių kaimo bendruomenės ir UAB „Degaičių vėjas“, Degaičių kaimo bendruomenės ir UAB „VEVP“, Eigirdžių miestelio bendruomenės ir UAB „Degaičių vėjas“ ir Eigirdžių miestelio bendruomenės ir UAB „VEVP“.
STT paragino atkreipti dėmesį į tam tikrus minėtų sutarčių punktus, numatančius vietos bendruomenių ir investuotojo bendradarbiavimą. Sutartyse įtvirtinama, kad „Bendruomenė ir Investuotojas, kartu ir (ar) atskirai, imsis maksimalios teisėtos iniciatyvos, kad Telšių rajono savivaldybė (toliau — Savivaldybė) savo veiksmais: <…> Sudarytų visas palankiausias sąlygas Investuotojui maksimaliai greitai įgyvendinti vėjo energetikos projektus Savivaldybės teritorijoje. <…> Pagal kompetenciją naudotų savo vidinius administracinius resursus, padedant Investuotojui susitarti su žemės sklypų savininkais <…> Pagal kompetenciją priimtų sprendimus (ar susilaikytų nuo sprendimų priėmimo), kad 10 metų nuo šios Sutarties pasirašymo dienos Savivaldybės (kaip institucijos) ir (ar) rajono savivaldybės tarybos diskrecijos ribose Investuotojo atžvilgiu nebūtų (pa)keičiami nustatyti(ni) mokesčiai“.
Ne bendruomenių galioms įvykdyti tokius įsipareigojimus. Jie iš esmės reiškia tai, kad bendruomenės kažkokiais būdais stengsis paveikti Savivaldybę, kad toji už „paramą“ priimtų investuotojams naudingus sprendimus, net pasiųstų darbuotojus susitarti su sklypų savininkais. Bendruomenės įsipareigojo siekti, kad Savivaldybė investuotojo atžvilgiu nekeistų nustatytų mokesčių bent 10 metų nuo su bendruomenėmis pasirašytų sutarčių datos.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 67 (10478)