Dėmesys bendruomenėms: pradedamos rengti bendruomeninių organizacijų veiklų finansavimą apibrėžiančios tvarkos

„Bendraujant su rajono gyventojais, ne kartą teko išgirsti apie poreikį didinti bendruomenių finansavimą, remiant pirmininkus, kompensuojant patiriamas komunalines išlaidas ir sunkumus, su kuriais susiduriama, siekiant užtikrinti bendruomeninių organizacijų veiklos dokumentacijos tvarkymą. Turbūt niekam nekyla abejonių, jog aktyvus, savo bendruomenei atstovaujantis pirmininkas patiria nemažai išlaidų, o jų finansavimas lieka paties pirmininko atsakomybė. Nemanau, kad tokia nusistovėjusi situacija yra teisinga — ją reikia keisti, įteisinant bendruomenių pirmininkų veiklos išlaidų apmokėjimą arba, kitaip tariant, kompensuojant bendruomenių pirmininkams jų patiriamas išlaidas, susijusias su tiesioginiu šių pareigų atlikimu.
Praėjusią savaitę sudariau darbo grupę, kuriai skyriau dvi užduotis. Pirmoji jų — artimiausiu metu bus parengta tvarka, kuri aiškiai apibrėš bendruomenių pirmininkų su šiomis pareigomis patiriamų išlaidų apmokėjimą. Antroji užduotis — parengti tvarką, kuria remiantis, bus teikiama finansinė pagalba bendruomenių buhalterinei apskaitai tvarkyti ar projektams parengti. Darbo grupę kviesiu parengtus dokumentų projektus išsamiai pristatyti bendruomenėms, būtinai atsižvelgti į jų pastabas ar pasiūlymus, ir tik tuomet šios tvarkos bus teikiamos tvirtinti Savivaldybės tarybai. Tvarkose apibrėžtas finansavimo poreikis bus planuojamas 2023 metų Savivaldybės biudžete“,— planuojamą finansinę paramą bendruomenėms pristatė Savivaldybės meras Kęstutis Gusarovas.
Abi minėtąsias finansavimo tvarkas dėl bendruomeninių organizacijų buhalterinės apskaitos tvarkymo ar projektų parengimo ir bendruomenių pirmininkų veiklos išlaidų apmokėjimo parengs Savivaldybės mero potvarkiu suformuota darbo grupė, į kurią įtraukti Savivaldybės vadovai, teisininkai, finansų bei buhalterijos sričių specialistai, bendruomenės ir su jomis dirbantys atstovai.

Informacija apie taikomas kompensacijas verslui Telšių rajone

„Telšių rajono savivaldybė, siekdama sudaryti palankias verslo sąlygas ir palengvinti esamą sunkią ekonominę situaciją verslui, yra patvirtinusi Telšių rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo bei kaimo plėtros programą ir Mokesčių lengvatų teikimo verslo subjektams taisykles. Prie kompensacijų verslui prisideda ir kitos rajono įstaigos. Tad trumpai noriu pristatyti galimas kompensacijas šiuo metu.
Telšių rajono savivaldybė finansiškai remia smulkiojo ir vidutinio verslo subjektus, ūkininkus. Programos lėšos gali būti naudojamos kompensuoti:
* Palūkanoms už paskolas;
* Parodų, renginių, konferencijų ir seminarų organizavimo ir juose dalyvavimo, rinkodaros priemonių, kvalifikacijos kėlimo, programinės įrangos įsigijimo išlaidoms;
* Internetinės parduotuvės sukūrimo išlaidoms;
* Įmonių įregistravimo išlaidoms;
* Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų, dalyvaujančių pagal Vietinio užimtumo iniciatyvų programas, projektams iš dalies finansuoti;
* Nekilnojamo turto nuomos išlaidoms.
Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į Telšių r. sav. administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistę Viktoriją Lekavičiutę: 204 kab., tel. (8 444) 22358, el. paštu viktorija.lekaviciute@telsiai.lt.
Taikomas mokesčių lengvatos:
* 100 proc. naujai įsteigtiems ir Telšių rajono savivaldybėje įregistruotiems ūkio subjektams (penkerius mokestinius metus nuo ūkio subjekto įsteigimo, prašymą pateikus per dvejus metus nuo ūkio subjekto įsteigimo);
* 50 proc. labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms, papildomai įsteigusioms naujų darbo vietų Telšių rajone, mokestiniais metais, už kuriuos prašoma lengvata;
* Verslo subjektams, investavusiems į Savivaldybės teritorijos tvarkymą arba infrastruktūrą, mokestiniais metais, už kuriuos prašoma lengvata, kai sutvarkyta teritorija arba sukurta infrastruktūra yra visuomeninės paskirties naudojimo teritorija;
* Labdaros ir paramos teikėjams iki 50 proc. paramos dydžio lengvatos kultūrai, sportui, socialinei bei sveikatinimo veiklai remti;
* 100 proc. jaunajam ūkininkui už žemės ūkio paskirties žemę tris mokesčio mokestinius laikotarpius nuo valstybinės žemės nuomos sutarties sudarymo;
* 100 proc. verslo subjektams, vykdantiems ar vykdžiusiems komercinę veiklą patalpose, žemės sklype, esančiuose Savivaldybės rekonstruojamoje gatvėje.
Dėl papildomos informacijos kreiptis į Telšių r. sav. administracijos Finansų skyriaus vedėjos pavaduotoją Daivą Vaitkuvienę: 310 kab., tel. (8 444) 56180, el. paštu daiva.vaitkuviene@telsiai.lt.
Kviečiu Telšių rajono smulkiojo ir vidutinio verslo subjektus, ūkininkus, kitus verslo asociacijų atstovus pasinaudoti Telšių rajono savivaldybės teikiama parama“,— apie verslui skiriamas kompensacijas kalbėjo mero pavaduotojas Mantas Serva.
Apie kitas galimas pagalbas verslui bus tęsiama kitame laikraščio numeryje.

Kompensacija už būsto šildymą. Ką svarbu žinoti?

„Artėjant šildymo sezonui, ne viena šeima domisi, kaip galėtų sumažinti mokesčių naštą dėl išaugusių energetinių išteklių, padidėjusių kietojo kuro kainų, ar jiems priklausytų kompensacijos už šildymą, karštą ir geriamąjį vandenį.
Kam skiriamos kompensacijos?
Teisę gauti kompensacijas už būsto šildymą, geriamąjį ir karštą vandenį turi gyvenamąją vietą būste deklaravę arba būstą nuomojantys bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo. Kompensacijos skiriamos, atsižvelgus į būste gyvenančių asmenų bendras pajamas, būsto plotą. Būsto šildymo išlaidų kompensacijų dydis taip pat priklauso nuo valstybės remiamų pajamų (VRP) dydžio, oro temperatūros ir šildymui sunaudojamos energijos ar kuro rūšies bei jo kainos. Šiuo metu VRP yra 147 Eur. Dėl paramos skyrimo reikia kreiptis pagal deklaruotą arba nuomojamo būsto gyvenamąją vietą į Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus ar seniūnijos specialistus, kurie pakonsultuos ir priims prašymą bei reikiamus dokumentus.
Vertinant asmenų teisę į kompensacijas ir apskaičiuojant pajamas, į jas neįskaitoma išmoka vaikui, globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas, vaiko laikinosios priežiūros išmoka, tikslinės kompensacijos (priežiūros (pagalbos) ir slaugos), vienišo asmens išmoka, Sodros našlių pensija bei dalis darbinių pajamų ir dalis nedarbo socialinio draudimo išmokos.
Kompensacijai apskaičiuoti taikomi būsto naudingojo ploto normatyvai: 50 kv.m vienam gyvenančiam asmeniui; 38 kv.m pirmam šeimos nariui; 12 kv.m antram šeimos nariui; 10 kv.m trečiam ir kiekvienam paskesniam bendrai gyvenančiam asmeniui. Gyventojams už normatyvinį būsto plotą kompensuojama būsto šildymo išlaidų dalis, viršijanti 10 proc. skirtumo tarp šeimos arba vieno gyvenančio asmens pajamų ir VRP 2 dydžių (294 Eur) kiekvienam šeimos nariui arba 3 VRP dydžiu (441 Eur) vienam gyvenančiam asmeniui.
Noriu atkreipti dėmesį, kad kompensacijos skiriamos ne tik už centralizuotai tiekiamą šildymą, bet ir už šildymą dujomis, elektra, kietuoju kuru. Kreipiantis dėl šių kompensacijų, visais atvejais namo šildymo būdas turi būti registruotas VĮ „Registrų centras“ arba pateikiamas leidimas įsirengti šildymo būdą bei šildymo įrangos pirkimo dokumentai. Kai būstas šildomas kitomis energijos rūšimis, gyventojai papildomai turi pateikti informaciją apie kuro deginimo įrenginį (t.y. dokumentą, nurodantį šilumos katilo tipą/modelį, jo naudingumo koeficientą).
Gyventojai, norintys sužinoti, kokią būsto šildymo kompensaciją jie gali gauti, tai gali padaryti ir svetainėje www.spis.lt., kurioje įdiegti mokomieji videofilmai, kaip prisijungti prie SPIS ir užpildyti bei pateikti prašymą piniginei socialinei paramai gauti. Sužinoti preliminarų būsto šildymo kompensacijos dydį galite pasinaudoję skaičiuokle www.spis.lt/skaiciuokles.
Primename, kad Telšių miesto gyventojų prašymai priimami Socialinės paramos ir rūpybos skyriuje, Džiugo g. 6, pagal išankstinę registraciją. Informacija teikiama telefonais: (8 444) 60678; (8 444) 40209; 8 687 05233; 8 687 68615 (kai pavardės prasideda raidėmis A, B, C, Č, D, E, F, G), (8 444) 60679; (8 444) 40208; 8 618 46721; 8 687 65660 (kai prasideda H, I, Y, J, K, L), (8 444) 60332; (8 444) 40204; 8 620 42016; 8 616 98386 (kai prasideda M, N, O, P, R), (8 444) 60642; (8 444) 40205; 8 698 54439; 8 682 93799 (kai prasideda S, Š, T, U, Ū, V, Z, Ž). Seniūnijų gyventojai turi kreiptis į savo seniūnijas“,— apie teikiamas kompensacijas už šildymą kalbėjo Savivaldybės administracijos direktorius Tomas Katkus ir atkreipė gyventojų dėmesį, kad sutaupyti galime ir tinkamai pasirengiant savo namus šaltajam sezonui — pasirūpinant langų ir durų sandarumu, neužgoždami šildymo prietaisų ir t.t. Taip pat reikėtų nepamiršti, kad net ir pačiomis šalčiausiomis dienomis būtina vėdinti namus, trumpam plačiai atveriant langus (tokiu būdu nespės atvėsti namų sienos ir grindys).

Saugus Telšių rajonas — prioritetas. Apie taisyklių laikymąsi, tvarkos stebėseną ir užtikrinimą

„Siekdami užtikrinti efektyvų miesto ir rajono gyventojų saugumą, didelį dėmesį skiriame viešajai tvarkai palaikyti. Savivaldybės administracijoje minėtą funkciją vykdo Viešosios tvarkos užtikrinimo skyrius. Šio skyriaus darbuotojų funkcijos panašios į policijos pareigūnų: fiksuoti administracinius teisės nusižengimus, rašyti protokolus, reaguoti į gyventojų skundus dėl neprižiūrimų žemių, rūkimo balkone, pažeidimų, susijusių su triukšmu, gyvūnų priežiūros taisyklių nesilaikymo, Kelių eismo taisyklių (KET) pažeidimų ir t.t.
Pagrindiniai nusižengimai, kuriuos dažniausiai užfiksuoja Viešosios tvarkos užtikrinimo skyriaus specialistai, yra KET pažeidimai, šiais metais už tai nubausti 158 asmenys. Norėčiau akcentuoti, kad kelių eismo pažeidimų išties daug. Šiuo metu per miesto vaizdo kameras užfiksuota apie 300 naujų KET pažeidimų, kurie išsiųsti pagal kompetenciją Telšių rajono policijos komisariatui. Pagrindiniai fiksuojami nusižengimai — vairavimas neužsisegus saugos diržo, ištisinės linijos kirtimas, naudojimasis mobiliuoju ryšio telefonu vairuojant, kelio ženklų ar ženklinimo nesilaikymas.
Socialinėje erdvėje dažnai tenka skaityti gyventojų pasisakymus, kad esamos miesto kameros tinkamai neatlieka savo funkcijų. Deja, dažnu atveju tenka su tuo sutikti. Vaizdo kamerų įranga jau sena ir ją reikia atnaujinti. Miesto vaizdo kamerų laukia dideli pokyčiai — planuojama visas esamas — 41 kamerą — pakeisti naujomis, moderniomis (pirmosios kameros mieste įsigytos dar 2008 m.). Naujų kamerų planuojamą įsigyti 71. Išmaniųjų kamerų privalumas — visas vaizdas matysis 360 laipsnių kampu. Taip pat svarbu paminėti, kad šalia konteinerių aikštelių šiuo metu įrengta 10 kilnojamų vaizdo stebėjimo kamerų dėl šiukšlinimo ir stambiagabaričių atliekų palikimo prie konteinerių. Už tokius nusižengimus šiais metais surašyti net 37 protokolai su nurodymais. Ateityje svarstome galimybę mieste įrengti modernius greičio matuoklius, kurie, tikime, padėtų užtikrinti saugaus greičio laikymąsi ir dar didesnį saugumą mieste.
Didelė problema mieste išlieka neeksploatuojamos transporto priemonės, stovinčios namų kiemuose, aikštelėse ir kt., užimančios stovėjimo vietas ir gadinančios miesto vaizdą. Dėl tokių transporto priemonių darbo metu galite kreiptis į Telšių rajono savivaldybės Viešosios tvarkos užtikrinimo skyrių tel. 8 646 06279, (8 444) 52598 arba el.p.: arturas.stirbys@telsiai.lt, o kitu laiku į policijos pareigūnus, skambindami skubios pagalbos telefonu 112. Tikrasis saugumas užtikrinamas tik reaguojant į gyventojų pastabas, todėl matydami nusižengimus, nedvejokite ir kreipkitės į minėtuosius specialistus,— apie saugumo užtikrinimą rajone komentavo Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Rimantas Adomaitis.

Telšių rajono savivaldybės informacija