Vykdoma gyventojų apklausa apie fizinio aktyvumo ir sporto situaciją Telšių rajone

„Šiuo metu rengiama Telšių rajono savivaldybės sporto strategija 2022-2030 metams. Šiuo dokumentu siekiama, įvertinus esamą rajono sporto situaciją, įvardinti pagrindinius tikslus, uždavinius ir priemones, užtikrinančius sklandžią sporto plėtrą rajone bei suformuluoti rajono sporto plėtros viziją. Tikslas — sudaryti palankias aplinkos sąlygas Telšių rajono gyventojų visų socialinių grupių fizinio aktyvumo skatinimui, sveikatos stiprinimui ir išsaugojimui, laisvalaikio užimtumui ir gyvenimo kokybės gerinimui, talentingų sportininkų paieškai ir jų nuosekliam meistriškumo ugdymui.
Kartu su darbo grupės nariais siekiame išsiaiškinti vaikų, jaunimo, suaugusiųjų, sporto specialistų bei paklausiausių sporto šakų poreikį rajone. Šiuo metu parengta gyventojų apklausa apie fizinio aktyvumo ir sporto situaciją Telšių rajone. Tad kviečiame aktyviai dalyvauti gyventojų apklausoje, siekiant įvertinti sporto įstaigų ir organizacijų veiklą ir jų teikiamų paslaugų kokybę bei lūkesčius planuojamu Sporto strategijos rengimo ir įgyvendinimo laikotarpiu. Apklausa bus vykdoma iki lapkričio 7 d. Apklausa anoniminė, ją užpildyti užtruksite 10-15 min. Iš anksto dėkojame už Jūsų pateiktus atsakymus ir pasiūlymus. Tikimės, kad gauti apklausos duomenys leis atlikti sporto aplinkos ir išteklių analizes, kurios užtikrins geresnę sporto bendruomenės veiklą, rajono sporto sfera taps labiau patrauklesnė. Apklausos nuorodą galite rasti Telšių rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.telsiai.lt arba „Facebook“ paskyroje „Telšių rajono savivaldybė“.
Mano nuomone, turime siekti bendro tikslo — užtikrinti sėkmingą sporto ugdymo prieinamumą Telšių rajono gyventojams ir identifikuoti visas kylančias problemas bei rasti būdų joms išspręsti. Todėl būtina sukurti ir tolygiai išplėtoti visose rajono seniūnijose bazinę sporto infrastruktūrą, kuri būtų prieinama kiekvienam bendruomenės nariui, sudarytų tinkamas sąlygas įvairių amžiaus grupių gyventojų fiziniam ugdymui, sportavimui, sporto paslaugų plėtojimui, didelio meistriškumo sportininkų rengimui ir tarptautinių varžybų vykdymui. Kad tai būtų įgyvendinta, kviečiu aktyviai dalyvauti apklausoje bei ja dalintis su kitais“,— apie Telšių rajono Sporto strategijos parengimą kalbėjo mero pavaduotojas Mantas Serva. (Telšių r. sav. inf.)