Valdoviukų nuotykiai susapnavus košmarus

2020 16 birželio 0

Pamenate tokią maršalkų Saulės Pirmojo ir Imanto Žandaro, apskritai visų valdoviukų gynėją Skaisčiąją Mergelę. Nepykit, neniekinkit: tokį jai lažą valdoviukai buvo užkrovę — išskalbti jų [toliau]

Dievų valdovas ir valdoviukai

2020 9 birželio 0

Vyriausiasis dievų valdovas retai kada susirūpina žmogeliais. Sukūrė sau padėjėjus: dievukus ir deives, tegu anie krapštosi dėl jo kūrinijos. Betgi apniko Nunadievį slogūs sapnai: Telšių [toliau]

Kaip Vilma Valstietė ponia tapo

2020 26 gegužės 4

Et, broliukai ir sesikės, neliūdnas mūsų gyvenimėlis, neliūdnas. Valdoviukai ir seimelinukai savo šposais nuolat pralinksmina. Štai vos spėja prasižioti vyriausiasis valdoviukas Husaras, bemat iš jo [toliau]

Valdoviukų nuotykiai nuotoliniu būdu

2020 21 balandžio 0

Et, broliukai ir sesikės, mūsų valdoviukai ir seimelinukai būtinai nori išgarsėti. Auksiniais stogais, auksinėmis stotelėmis, sidabriniais brukiais arba tiesiog savo kvailais parėkavimais ir sumanymais. Be [toliau]

Svieto lygintojas renka atliekų rinkliavą

2020 10 kovo 0

Ai, aidi Bivainės girioje Svieto lygintojo šaikos graudi dainelė: „Mes razbaininkėliai Bivainės miškų…“ Kur prašapo Svieto lygintojas, kodėl mūsų, vargdienėlių, negina nuo valdoviukų plėšikavimo? Nenusiminkit. [toliau]

Valdoviukai važiuoja investicijų

2020 3 kovo 2

Oi, smagumėlis mūsų Telšiuose. Mūsų, o ne Garsiojo architekto ir Tomuko Žentelio. Anų supratimu, yra „Jų Telšiai“. Nu, pasirašė Telšių kunigaikštijos seimelio valdantysis gardas šleivą, [toliau]

Valdoviukai ieško šmėklų

2020 25 vasario 0

Broliukai ir sesikės, kiek pasakaičių sukurpta, kiek dainelių sudėliota apie šiurpą keliančius vaiduoklius. Mokslinčiai jau ištyrė, kaip ir kada visata atsirado, išnarpliojo žmogaus genomą, ale [toliau]