Prisijungimo vardas (elektroninis paštas):
Slaptažodis:
Jeigu norite skaityti laikraštį internete,
susisiekite su mumis el. paštu apskaitininke@kalvotoji.lt
arba telefonu 8-444 60696; 8-605 19266
PRENUMERATOS KAINA
metams - tik 36.00 Eur,
6 mėnesiams - tik 18.00 Eur., 3 mėnesiams - tik 9.00 Eur.,