Laiko bėgsmas su „Kalvotąja Žemaitija“ — įdomesnis

Grupė laimingųjų prenumeratorių prie „Kalvotosios Žemaitijos“ redakcijos.

Neseniai į Redakciją rinkosi šių metų „Kalvotosios Žemaitijos“ laikraščio prenumeratoriai, dalyvavę loterijoje ir laimėję prizų.
Prieš tai komisijos nariai iš didžiulio šūsnio kvitų buvo ištraukę po 5 metinės ir pusmetinės laikraščio prenumeratos laiminguosius. Už metinę prenumeratą prizų laimėjo telšiškiai Matas Kirlys, Adolfina Šimkevičienė, Stasys Gintalas, Romas Martišauskas ir degaitiškis Kazimieras Šimulis. O už pusmetinę — telšiškiai Bronius Mikuckis, Gražina Puplauskienė, Stanislava Pucienė, taip pat Stanislovas Rupeika iš Ubiškės ir Aldona Samuilienė iš Vembūtų.
Laiminguosius prenumeratorius pasveikino laikraščio redaktorius Algirdas Dačkevičius ir padėkojo jiems už bičiulystę su „Kalvotąja Žemaitija“. Vėliau nuoširdžiai prie arbatos puodelio pasikalbėta apie laikraštį, jame gvildenamas temas.
Kazimieras Šimulis sakė, jog visą gyvenimą skaitantis mūsų laikraštį — nuo pradžios iki galo. Romą Martišauską ypač domina sporto temos. Daugeliui patiko konstruktyvi kritika, atskleidžianti vietos valdžios kai kuriuos neišmintingus sprendimus, korupciją.
Žmonėms ypač patinka „Atgarsiai“, straipsniai, kur Tarybos narys Algirdas Bacevičius atskleidžia valdininkijos neveiklumą arba sprendimų vilkinimą bei abejingumą rajono reikalams gerinti.
Matas Kirlys sakėsi savo rankose laikęs „Žemaičių prietelių“, vėliau, keičiantis rajono laikraščio pavadinimams, irgi nebuvęs be spaudos. Kadangi laikraštis — laiko raštas, tai, pasak pašnekovo, nenuostabu, kad jame būdavo nagrinėjamos to meto aktualijos, kurios šiandien vertinamos kitu žvilgsniu. M.Kirlys pastebėjo, kad, artėjant nepriklausomos Lietuvos 100-mečiui, rajono valdžia dar tebėra apsnūdusi, o ir dėl Telšių gatvių pavadinimo iškilių asmenybių vardais — nerodoma iniciatyvos. Pavyzdžiui, pasak jo, nepakankamai įvertintas Nepriklausomybės akto signataras Justinas Staugaitis, taip pat kiti garbūs telšiškiai, kurių vardai tampriai susieti su Lietuvos Nepriklausomybės 100-mečiu.
Skaitytojai pasidžiaugė, kad Telšiai turi nepriklausomą laikraštį, kuriam nereikia šokti pagal niekieno dūdelę. („KŽ“ inf.)