Žemaičių skausmas

2023 9 gruodžio 0

Atsiminimai Skiriu seneliams: Elzbietai ir Kazimierui Algimantas Savickis Algimantas Savickis – žemaitis, gimęs Telšiuose 1938 m. kovo 19 d. Čia ilgai gyveno ir dirbo Telšių [toliau]