Dėl irstančio plento luokiškiai parengė peticiją

Kelio atkarpa tarp Luokės ir sankryžos Dirvonėnuose sparčiai irstanti, čia jau ir lopus reikia lopyti.

Viešvėnų-Upynos plentas galėtų pretenduoti į Lietuvos asfaltuotų kelių vargetų sąrašą. Plentas atrodo kaip ubago kelnės: lopytas ir perlopytas. O lopai jau nebegelbsti – kasmet šis plentas vis labiau trūkinėja, formuojasi naujos duobės, net ir lopuose.
Neapsikentę luokiškiai parengė peticiją dėl kelio ruožo „Viešvėnai-Luokė-Upyna“ remonto. Jie peticiją adresuoja Seimui, Vyriausybei, Susisiekimo ministerijai, Lietuvos automobilių kelių direkcijai, kuri dabar „persikrikštijo“ į „Via Lietuva“.
Parašai peticijai renkami iki birželio 6 dienos, šio mėnesio 15 dieną buvo pasirašę 911 žmonių.
Peticijoje rašoma, kad „juo toliau, juo labiau kelias tampa duobėtas ir laikinas duobių remontas jau nepadeda jo būklei pagerinti. Šiuo metu kelio, kurio Nr. 4605, didesnės duobės yra palopomos karštaisiais ir šaltaisiais asfalto mišiniais, tačiau šiame ruože atsivėrusių duobių tvarkymas yra tik laikinas sprendimas. Šio kelio ruožui labai reikalingas dangos remontas, išpilant vientisą asfalto dangą. Netvarkant šio kelio ruožo, greitu laiku jis taps nepravažiuojamas dėl visiško buvusio asfalto dangos suirimo. Vėliau šio kelio ruožo remontas pareikalaus žymiai didesnių investicijų“.
Peticijoje pabrėžiama kelio svarba dėl šių aplinkybių: jis yra pagrindinis, jungiantis tris seniūnijas: Viešvėnų, Luokės, Upynos; šiuo keliu vežami vaikai į švietimo įstaigas; juo važiuoja tarpmiestiniai autobusai maršrutais Telšiai-Kaunas-Telšiai, Vilnius-Skuodas-Vilnius; greitosios pagalbos mašinos labai dažnai skuba į Maltiečių senelių globos namus Viekšnaliuose ir pas gyventojus; nemaža dalis visų trijų seniūnijų gyventojų kiekvieną darbo dieną tuo keliu vyksta į darbus, esančius Telšiuose ir atgal, beje, mokytojai vyksta iš Telšių į Luokės Vytauto Kleivos gimnaziją ir Telšių meno mokyklos Luokės skyrių bei kiti darbuotojai į įvairias įstaigas; šiuo keliu vyksta turistai ne tik iš Lietuvos, bet ir svečių šalių į lankytiną objektą – Šatrijos kalną.
Pasirašyti šią peticiją galima interneto svetainėje „www.peticijos.lt“
Galima dar pridėti, kad niekaip kitaip, tik šiuo keliu galima pasiekti Biržuvėnų dvarą. Norint pasiekti Luokės, Upynos, Viekšnalių kapines, vėlgi tenka važiuoti tuo keliu.
Kai kurie upyniškiai nuo sankryžos Dirvonėnuose, vykdami į Telšius, geriau pasirenka link Šiaulių-Palangos plento per Kaunatavą vedantį asfaltuotą kelią, kuris, tiesa, vietomis taipogi jau pradėjo irti. Nors ir toliau, bet saugiau ir patogiau.
Kasmet šis plentas nuo Viešvėnų iki Upynos lopomas. Daug kur kelkraščiuose asfalto danga suirusi. Nuo Viešvėnų iki Luokės, kaip sakoma, dar pusė velnio. Tačiau nuo Luokės iki sankryžos Dirvonėnuose kelio būklė itin prasta. Asfalto danga jau pradėjo irti tokiais plotais, kad nedidelių lopų nebeužteks. O ir tas prasivėrusias duobes kelininkai ne taip greitai sutvarko, kaip gyventojams norėtųsi.
Kelio ilgis nuo Viešvėnų – keliasdešimt kilometrų.
Luokės bendruomenės pirmininkė Vilija Beniušienė sako, kad gavo atsakymą iš „Via Lietuva“. Jame rašoma, kad kelias prižiūrimas, remontuojant išdaužas. Lietuvoje pagal metodiką yra sudarytas remontuotinų prioritetinių kelių ir jų ruožų sąrašas. Kelias Viešvėnai-Upyna jame įrašytas 98 numeriu. Regis, tolokai, tačiau šiame sąraše įrašyti net 4 tūkst. 143 keliai ir jų ruožai. V.Beniušienė tikisi, kad kelią gal suremontuos anksčiausiai 2026 metais arba netgi vėliau. Aišku, jei šis kelias nebus nustumtas į žemesnę sąrašo dalį. („KŽ“ inf.)