Telšių vyskupo rūpestis dėl humanitarinių mokslų regione išlikimo

Klaipėdos universitete susitiko Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas ir laikinai einantis KU rektoriaus pareigas prof. dr. Artūras Razbadauskas dėl Humanitarinių ir ugdymo mokslų fakulteto (HUMF) Jono Pauliaus II krikščioniškųjų studijų centro veiklos stiprinimo.

Toma Liutikė
Vyr. specialistė komunikacijai

Susitikime dalyvavo ir HUMF dekanas prof. dr. Rimantas Balsys bei Jono Pauliaus II krikščioniškųjų studijų centro vedėjas, profesorius, vyriausiasis mokslo darbuotojas Arvydas Ramonas.
Pasak Telšių vyskupo K.Kėvalo, Vakarų Lietuvos regione labai svarbu išlaikyti savarankišką universitetą, kur būtų platus studijų programų pasirinkimas: „Mūsų tikslas — kad humanitariniai mokslai regione stiprėtų. Tik taip mes tapsime ne tik stipriu ekonominiu centru, bet svarbiausia — ir kultūros bei švietimo židiniu šiame Lietuvos krašte“.
Telšių vyskupas kartu su KU rektoriumi aptarė, kaip stiprinti magistrantūros studijų Dvasinio konsultavimo ir asistavimo programą, sudaryti galimybę steigti bakalauro studijų programą, pagal kurią būtų rengiami pedagogai. „Universitetas turėtų būti vieta, kur mokoma universalių dalykų, kalbama ne tik apie techninius dalykus, bet ir gebama kurti. Kad absolventai žinotų istoriją, kartu lavintų geriausius prigimtinius gebėjimus“.
Vyskupo teigimu, netrukus regiono mokyklose ims trūkti tikybos pedagogų, todėl Klaipėdos universitetas turėtų patenkinti šį poreikį.
KU rektorius A.Razbadauskas patikino, kad universitete bus stiprinami humanitariniai mokslai ir ieškoma galimybių patenkinti regiono poreikius. KU bus siekiama sukurti bakalauro studijų programą ir stiprinti Jono Pauliaus II krikščioniškųjų studijų centro veiklą.
Nuo 1995 m. KU veikė Katechetikos katedra, kuri vykdė krikščioniškosios pakraipos mokslinę veiklą, rengė tikybos mokytojus ir kitus religinio ugdymo specialistus ne tik Vakarų Lietuvos regionui, Telšių vyskupijai, bet ir visai Lietuvai. 2014 m. katedros pagrindu KU įsteigtas Jono Pauliaus II krikščioniškųjų studijų centras, kuris vykdo mokslinę veiklą bei Dvasinio konsultavimo ir asistavimo antrosios pakopos studijų programą.