Pradėtas tyrimas dėl Imanto Motiejūno

Imantas Motiejūnas (kairėje) Savivaldybės administracijos direktoriumi tapo, nors neturėjo leidimo dirbti su slapta informacija ir neatitiko pareigybės aprašymo reikalavimo. A.Bacevičius „pasveikino“ I.Motiejūną skundu Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai.

Vyriausioji tarnybinės Etikos komisija gavo Savivaldybės tarybos nario Algirdo Bacevičiaus skundą dėl pagal „valstiečių“ sąrašą Savivaldybės tarybos nariu tapusio, o vėliau Savivaldybės administracijos direktoriumi paskirto Imanto Motiejūno. A.Bacevičiaus manymu, I.Motiejūnas supainiojo privačius ir viešuosius interesus. Domintis šiuo skundu, paaiškėjo, kad Savivaldybės administracija kažkieno nurodymu ėmė slėpti informaciją dėl balsavimo rezultatų. Lyg maža to, sprendimas, kuriuo I.Motiejūnas paskirtas Savivaldybės administracijos direktoriumi, prieštaravo Savivaldybės administracijos direktoriaus pareigybės aprašymui.

Alvydas Ivoncius

Įžvelgiama asmeninė nauda
Vyriausioji tarnybinės etikos komisija paprastai nenagrinėja politikų nusižengimo etikos normoms. Ši komisija dažniausiai narplioja, ar politikai, valdininkai nesupainiojo privačių ir viešųjų interesų. Pateikiame A.Bacevičiaus skundą Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai:
„2019 metų gegužės 30 dieną įvykusiame Telšių rajono savivaldybės tarybos posėdyje trečiu darbotvarkės klausimu buvo svarstomas Tarybos sprendimo projektas „Dėl Imanto Motiejūno skyrimo į Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas“. Šiuo sprendimo projektu Tarybai siūlyta:
1. Patvirtinti slapto balsavimo rezultatus dėl Imanto Motiejūno skyrimo į Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas.
2. Skirti Imantą Motiejūną į Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas Telšių rajono savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu.
3. Nukelti paskyrimo datą į kitą darbo dieną esant šioms abiem sąlygoms:
3.1. po to, kai įsigalios Lietuvos Respublikos Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas, kuriuo bus pripažinti Imanto Motiejūno, Telšių rajono savivaldybės tarybos nario, išrinkto pagal Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos iškeltų kandidatų sąrašą, įgaliojimai nutrūkę prieš terminą;
3.2. gavus Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento išvadą su siūlymu išduoti Imantui Motiejūnui leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.
Diskusijoje šiuo klausimu Telšių rajono savivaldybės tarybos daugumos, kurios narys yra ir Imantas Motiejūnas, atstovai pareiškė, kad sprendimo projekto 3.2 punkto nuostata yra nenaudinga Imantui Motiejūnui, nes, pritarus jai, Imantas Motiejūnas galėtų pradėti eiti Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas tik gavus Lietuvos Respublikos Valstybės saugumo departamento išvadą su siūlymu išduoti Imantui Motiejūnui leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, o ši procedūra gali užsitęsti ilgą laiką, gal net keletą savaičių, dėl ko Imantas Motiejūnas negautų pajamų.
Telšių rajono savivaldybės taryba balsavimu nepritarė minėtam sprendimo projektui (absoliuti Tarybos narių dauguma, tarp jų ir Imantas Motiejūnas, balsavo „Prieš“). Telšių rajono savivaldybės taryba nutarė pataisyti Tarybos sprendimo projektą, išimant iš teksto 3.2 punktą („Gavus Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento išvadą su siūlymu išduoti Imantui Motiejūnui leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija“.), kuris yra Imantui Motiejūnui nenaudingas. Balsuojant už naują pataisyto Tarybos sprendimo projekto redakciją, sprendimas buvo priimtas (Imantas Motiejūnas balsavo „Už“).

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 50 (10162)