Antikorupcijos komisijos posėdis: atsakymų į klausimus nesulaukta

Anikorupcijos komisija nesulaukė nė vieno paaiškinimo.

Liga, konferencija, išvyka — šios ir kitos priežastys lėmė, kad Telšių rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisija savo šios kadencijos antrajame posėdyje nesulaukė apskritai nė vieno paaiškinimo — niekas iš kviestųjų asmenų neišdrįso stoti prieš Korupcijos apraiškų ieškotojus. Tačiau komisija rankų neketina nuleisti — žada visomis priemonėmis išsireikalauti iš atsakingų asmenų deramo dėmesio.

Lina Dijokienė

Ignoravo komisiją
Priešpaskutinę liepos dieną susirinkusi posėdžiauti Telšių rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisija, nors ir turėjo solidžią darbotvarkę, nė vieno klausimo iš esmės išspręsti negalėjo. „Kviestinių asmenų nėra. Mano žiniomis, visi susirgę: A.Jasevičius serga, turi biuletenį, Macevičius turbūt irgi. Nesvarbu, nėra tai nėra. Norvaišienė yra konferencijoje, dar reikėtų pasidomėti, kas per konferencija darbo metu…“,— pareiškė Antikorupcijos komisijos pirmininkas, Tarybos narys Algirdas Bacevičius.
Taigi nors ir nesulaukta galinčiųjų paaiškinti komisijos narius sudominusius klausimus, vis tik posėdis įvyko. Komisijos pirmininkas A.Bacevičius pristatė klausimus pagal darbotvarkę.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 59 (10171)