Savivaldybės informacinė erdvė — tarsi kreivinantis veidrodis

Imanto Motiejūno ir Kęstučio Gusarovo atvaizdais prisodrinta oficiali informacinė Savivaldybės erdvė. Dažname renginyje dominuoja jų abiejų nuotraukos, tarsi jie būtų patys svarbiausi švenčių ar kitų įvykių asmenys.

Kokią ir kodėl visuomenei informaciją teikia Telšių rajono savivaldybė? Ar yra kada nors nustatyti informacijos teikimo kriterijai, kalbant apie tokias žinias, kurias platina Savivaldybė ir jos administracija?

Į antrąjį klausimą galima atsakyti: niekas niekada nesvarstė, kokia informacija visuomenei turi būti teikiama, nėra jokio tai reglamentuojančio aprašo.

Alvydas Ivoncius

Vietoje Tarybos veiklos — 500 šypsenų
Dalį Savivaldybės informacijos sudaro skelbimai, kuriuos skelbti privalu pagal teisės aktus. Tačiau visuomenei ne mažiau svarbi tokia informacija, iš kurios galime susidaryti vaizdą apie mero, Tarybos, Savivaldybės administracijos veiklą. Ką veikia meras, dalinai matome. Galime stebėti, ką veikia Savivaldybės administracijos direktorius Imantas Motiejūnas. Bet taipogi tik dalinai. Tačiau apie Tarybos veiklą, jos priimtų sprendimų vykdymą negauname jokios informacijos, išskyrus tai, kad Tarybos posėdžiai viešai transliuojami, sprendimų projektai viešai paskelbiami. Tačiau toliau jau itin maža informacijos, kaip bent svarbesni sprendimai buvo įvykdyti.
Taryba dažniausiai tvirtina „sugromuliuotus“, prisimenant Algirdo Tarvainio lakų pasakymą, sprendimus. Tai yra — jau apsvarstytus komitetuose. Ir štai Taryboje ne kartą ankstesnis meras Petras Kuizinas, taipogi ir dabartinis meras Kęstutis Gusarovas įnirtingai laikėsi pozicijos: Tarybos nariams nėra ko klausinėti, tą jie galėjo padaryti komitetų posėdžiuose. Taigi norima, kad Tarybos posėdžiuose nebevyktų jokios diskusijos: arba Tarybos nariai pritaria sprendimams, arba ne. Vadinasi, pageidaujantiems stebėti Tarybos posėdžius, siūlomas „filmukas“ apie „rankų kilnojimą“.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 81 (10193)