Taryba: nei koalicijos, nei opozicijos

Savivaldybės svetainėje tebėra žlugusios valdančiosios koalicijos programa.

Telšių rajono politikai liežuviais nuolat pasišovę „gerinti“, „dirbti gerus darbus“, tačiau įkarštis labai greitai išvėsta, kai reikia padaryti net paprasčiausius dalykus: pavyzdžiui, valdantiesiems parengti savo veiklos programą. Šioje kadencijoje, kaip jokioje kitoje ankstesnėje, politikams tai padaryti sekėsi sunkiai, varganai.

Alvydas Ivoncius

Sugebėjo vien nusirašyti
Po 2019 metais įvykusių Savivaldybės tarybos rinkimų susibūrė daug žadėjusių nuveikti „valstiečių“, tvarkiečių, darbiečių ir visuomeninio rinkimų komiteto koalicija. Regis, pirmiausia derėtų susitarti dėl tikslų, uždavinių. Deja, tradiciškai pirmiausiai susitarta dėl kėdžių — pareigų. Programos sukūrimo ir pateikimo visuomenei reikalas buvo primirštas. O kai parengė, paaiškėjo, kad toji programa — sudurstytas iš ankstesnių koalicijų programų rašinėlis, vos ne plagiatas.
Tai rodė, kad toji koalicija neturėjo susiformavusi aiškesnių savų tikslų. Bent jau tokių, kuriuos būtų galima paskelbti viešai. Galiausiai į tą koaliciją įsiprašė socialdemokratai, kurie jau kelis dešimtmečius rajone priklauso įvairioms koalicijoms. Kadangi koalicija pasikeitė, buvo pasirašyta ir nauja sutartis. Vėlgi — dėl kėdžių. Programos parengimas užtruko mėnesių mėnesius. Galiausiai parengė.

Vietoje programos — kėdžių dalybos
Pernai minėta koalicija subyrėjo ir iš pareigų buvo atleistas tuometis Savivaldybės administracijos direktorius Imantas Motiejūnas. „Valstiečiai“ piktinosi esą I.Motiejūnas padarė daug „gerų darbų“. Tačiau per daugiau nei metus nebuvo surengta nors viena spaudos konferencija, kurioje tie „geri darbai“ būtų pristatyti. Užtat viešoji erdvė pildėsi įtartinomis, negražiomis istorijomis iš valdančiųjų veiklos arba neveikimo.
Taigi pernai susibūrė jau trečia šioje Savivaldybės tarybos kadencijoje valdančioji koalicija. Ji privalėjo parengti savo veiklos programą, tai ir žadėjo padaryti. Bet kol kas nepadarė. Koaliciją sudaro socialdemokratai, darbiečiai, konservatoriai. Jie taipogi nesiteikė surengti nors vieną spaudos konferenciją. Matyt, neturi ko reikšmingo rajono žmonėms pranešti. Užtat, kaip įprasta rajono politinėje tradicijoje, pasidalijo pareigomis: Savivaldybės administracijos direktoriaus — socialdemokratams, jo pavaduotojo — darbiečiams, mero pavaduotojo — konservatoriams.
Savivaldybės tarybos narys Kęstutis Trečiokas ne kartą užsiminė, kad toji koalicija neturi veiklos programos. Anksčiau valdantiesiems dėl to kelis kartus priekaištavo konservatorius Mantas Serva: neva konservatoriams, kaip opozicijai, nėra būdo stebėti, kaip valdantieji vykdo savo programą, nes jos nėra. Dabar, regis, M.Serva šią pastabą gali visai pagrįstai taikyti pats sau ir koalicijos partneriams.

Įstatyme vienaip, tikrovėje — kitaip
Vietos savivaldos įstatyme įtvirtinta: „Savivaldybės tarybos dauguma — Savivaldybės tarybos narių frakcija ir (ar) Savivaldybės tarybos narių grupė, delegavusios (delegavusi) savo kandidatų į Savivaldybės vykdomąją instituciją arba mero pavaduotojo pareigas ir pirmajame ar kitame Savivaldybės tarybos posėdyje viešu pareiškimu, įteiktu posėdžio pirmininkui, pateikusios (pateikusi) savo veiklos programą, taip pat Savivaldybės tarybos narių frakcija ir (ar) Savivaldybės tarybos narių grupė, viešu pareiškimu nedeklaravusios (nedeklaravusi), kad nedalyvauja sudarant Savivaldybės vykdomąją instituciją, ir nedelegavusios (nedelegavusi) į mero pavaduotojo pareigas savo kandidatų.“
Taigi, kad koalicija būtų teisėta, reikia kelių sąlygų: jos atstovai turi vadovauti Savivaldybės administracijai arba užimti mero pavaduotojo kėdę. Koalicija šį kriterijų atitinka: jai priklauso meras, jo pavaduotojas, Savivaldybės administracijos direktorius. Tačiau socialdemokratų, darbiečių ir konservatorių sambūrio negalime vadinti valdančiąja dauguma dėl vieno kriterijaus stokos — neįteikta posėdžio pirmininkui, šiuo atveju — merui, veiklos programa. Kiek mėnesių praėjo nuo 2020 metų rugpjūčio? Jau baigiasi penktas mėnuo, o programa dar neiškepta, ir, regis, nė nepašauta į „duonkepę“.

Tapti opozicija kliudo vieno asmens kėdė
O ką opozicija? Jos paprasčiausiai nėra. Vėlgi turime vien sambūrį Savivaldybės tarybos narių, likusių už valdančiojo sambūrio borto. Vietos savivaldos įstatyme įtvirtinta: „Savivaldybės tarybos opozicija — Savivaldybės tarybos mažumai priklausanti savivaldybės tarybos narių frakcija (frakcijos) ir (ar) Savivaldybės tarybos narių grupė (grupės), pirmajame ar kitame Savivaldybės tarybos posėdyje viešu pareiškimu, įteiktu posėdžio pirmininkui, deklaravusios (deklaravusi), kad nesiūlo savo kandidato sudarant Savivaldybės vykdomąją instituciją, nedelegavusios (nedelegavusi) savo kandidatų į mero pavaduotojo pareigas ir pateikusios (pateikusi) savo veiklos kryptis.“
Be valdžios likusius „valstiečius“, buvusius tvarkiečius, liberalę Jolantą Rupeikienę, uošvį ir žentą Algirdą Žebrauską ir Tomą Lekavičių negalima vadinti opozicija. Visų pirma, jų atstovas tebesėdi Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo kėdėje. Tai suponuoja, kad ši grupė turi savo atstovą valdžioje, nors formaliai ir nepriklauso valdančiajam sambūriui. Be to, nė viena šios grupės frakcija viešai nė nepasiskelbė esanti opozicija. Gal dar tikisi, jog varteliai į valdantįjį sambūrį bus vėl atverti? Be to, ši grupė nepateikė savo veiklos krypčių. Anksčiau to, kai buvo pasiskelbę opozicija, nepateikė ir konservatoriai.
Frakcija už „Telšius“, sudaryta iš visuomeninio rinkimų komiteto „Mūsų Telšiai“, ekstvarkiečių ir vienos liberalės, negali pasiskelbti opozicija, kadangi Almantas Lukavičius tebėra Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas. Užtat opozicine frakcija gali pasiskelbti „valstiečiai“, bet to nedaro.
Rajono politinėje erdvėje sklinda vis daugiau įvairių politinės leksikos junginių: „politikos kanibalai“ (autorius Kęstutis Trečiokas), „politikos chuliganai“ (autorius Remigijus Macas) ir kitokių. Situacijai Taryboje apibūdinti tinka junginys „politinė netvarka“.

2 Komentarai

Komentarai nepriimami.