Skelbiamas negyvenamųjų patalpų nuomos pirkimas

Perkančioji organizacija: Telšių rajono savivaldybės administracija (įmonės kodas 180878299).
Adresas, faksas, el. paštas: Žemaitės g. 14, Telšiuose, (8~444) 52229, info@telsiai.lt.
Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.
Perkama negyvenamųjų patalpų nuoma Telšių mieste. Patalpos (administracinės paskirties) bus skiriamos Seimo nario veiklai vykdyti jo kadencijos laikotarpiu.
Pasiūlymai su reikalaujamais dokumentais priimami iki 2021 m. vasario 22 d. 17 val.
Vokai su pasiūlymais atplėšiami komisijos posėdyje, kuris vyks 2021 m. vasario 23 d.
Pasiūlymai ir kiti dokumentai turi būti parengti lietuvių kalba.
Kandidatas užklijuotame voke su užrašu: „Skelbiamoms deryboms dėl negyvenamųjų patalpų nuomos pirkimo“, Telšių rajono savivaldybės administracijos (Žemaitės g. 14, Telšiai) Teisės ir administravimo skyriaus specialistui, atliekančiam vieno langelio asmenų aptarnavimo funkcijas, pateikia užpildytą paraiškos (pirkimo sąlygų 1 priedas) formą bei šiuos dokumentus:
1. Patalpų, kurias siūloma nuomoti, nuosavybę įrodančio dokumento kopiją (valstybės įmonės Registrų centro pažymėjimo arba Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo kopija);
2. Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylos kopiją;
3. Įgaliojimą, suteikiantį teisę kitam asmeniui pateikti paraišką už turto savininką, taip pat pateikti kitus patalpų nuomos dokumentus, tikslinti dokumentus ir derėtis dėl patalpų nuomos (notaro patvirtintas įgaliojimas arba tinkamai patvirtinta jo kopija);
4. Energetinio naudingumo klasės nustatymo pažymos kopiją (jei VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenų banko išraše namo energetinė klasė užregistruota, pažymos pateikti nereikia);
5. Kandidato sutikimą leisti fotografuoti siūlomas nuomoti patalpas ir aprašyti jų būklę. Kandidatai nuomos pirkimo sąlygas ir kitus dokumentus, susijusius su nuomos pirkimu, gali gauti Telšių rajono savivaldybės administracijoje (Žemaitės g. 14, Telšiuose, kreiptis į Teisės ir administravimo skyriaus specialistą, atliekantį vieno langelio asmenų aptarnavimo funkcijas) arba internetiniame puslapyje www.telsiai.lt.
Išsamesnė informacija suteikiama telefonu (8~444) 56173, Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistė Agnė Petrulytė. (Telšių r. sav. inf.)

3 Komentarai

  1. Jei galima ko nemėgti tai tik „nemėgėjo” o BEBRAS visada teisus,nors parsi…iems jis kaip rakštis užpakalyje.Ačiū BEBRUI!!!

Komentarai nepriimami.