Sunku patikėti: rajono „valstiečiai“ neva atsibudo…

Telšių rajono „valstiečiai“ pretenduoja tapti vadovėliniu pavyzdžiu, kaip balta staigiai gali tapti juoda ir atvirkščiai. Jie patys visai neseniai nenorėjo laikytis kai kurių standartų, o dabar jautriai piktinasi tuo, ką visai neseniai uoliai praktikavo — suvaržymais gauti iš Savivaldybės informaciją.

Alvydas Ivoncius

„Tiesiog neįmanoma patikėti…“
Cituojame Telšių rajono „valstiečių“ „Facebook“ paskyroje paskelbtą tekstą:
„Valstiečių ir žaliųjų sąjungos Telšių skyriaus nariai š.m. kovo 1 d. pateikė paklausimą Telšių rajono merui Kęstučiui Gusarovui, kokiais teisės aktais ir aplinkybėmis yra verčiami Tarybos nariai pasirašyti mero sugalvotą konfidencialumo pasižadėjimą, suvaržantį Tarybos narių teises ir žodžio laisvę. Sudėtinga patikėti, bet š.m. kovo 12 d. gautas mero atsakymas, jog dar nagrinėjamos paklausime pateiktos aplinkybės. Meras pasirašė potvarkį nežinodamas visų jo priėmimo aplinkybių? Juk prašoma atsakyti tik tiek. Tada ar bekyla Telšių rajono gyventojams klausimų, kas vyksta šiandien mero socialdemokrato Kęstučio Gusarovo ir socialdemokrato administracijos direktoriaus Tomo Katkaus vadovaujamoje savivaldybėje. Ar suvokiama, kokiame lygyje sprendžiamas viso rajono gyventojų likimas? Sunku patikėti… tiesiog neįmanoma patikėti…“
Pastebėsime: labai taikliai ir teisingai parašė rajono „valstiečiai“. Kadangi, regis, jiems nežinoma, „kokiais teisės aktais ir aplinkybėmis yra verčiami Tarybos nariai pasirašyti mero sugalvotą konfidencialumo pasižadėjimą“, kai ką paaiškinsime.

Pretekstas — I.Motiejūno skundai
Rašėme, kad Telšių rajono „valstiečių“ Savivaldybės administracijos direktoriaus pareigoms pasiūlytas Imantas Motiejūnas 2020 metų birželį sudarė sutartį su advokatų bendrija neva dėl teisinių paslaugų. Didžioji sutartyje numatyta suma — apie septyni tūkstančiai eurų — buvo išleista skundams prieš „Kalvotąją Žemaitiją“ rašyti. Už K.Gusarovą ir I.Motiejūną skundus rašinėjo aukšto lygio teisininkai, tarsi tiedu ponai nesugebėtų net paprasčiausių skundų parašyti.

Mūsų straipsniais iš visų Savivaldybės tarybos narių susidomėjo vien Algirdas Bacevičius, todėl jam pateikėme gautą informaciją, kiek kainavo skundų rašymas, už kokias „teisines paslaugas“ buvo mokama.
A.Bacevičius nusprendė pats įsitikinti, ar mūsų pateikta informacija teisinga, todėl kreipėsi, kad jam būtų leista susipažinti su dokumentais, kuriais pagrindžiamas paslaugų apmokėjimas advokatų bendrijai. A.Bacevičius beveik mėnesį laukė atsakymo. Paskui Savivaldybės administracijos valdininkas ilgai delsė, nes esą reikia sukurti kažkokį raštą, kuriuo Tarybos narys įsipareigotų niekam neatskleisti gautos konfidencialios informacijos. O tas raštas ir yra „valstiečių“ rašinėlyje minimas konfidencialumo pasižadėjimas, kurį Tarybos nariui tereikia užpildyti, užuot vargus pačiam viską rašant.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 24 (10336)