Požeminės ir pusiau požeminės konteinerių atliekų aikštelės Telšiuose

Požeminės konteinerių aikštelės.

Šiuo metu įgyvendinamas projektas „Komunalinių atliekų infrastruktūros plėtra Telšių regione“, kurio metu įrenginėjama 14 požeminių aikštelių, 27 pusiau požeminės atliekų surinkimo aikštelės Telšių mieste jau įrengtos.

Pusiau požeminės konteinerių aikštelės.

Šie atliekų surinkimo konteineriai bus rakinami. Kiekvienam butui, kuriam bus priskirta naudoti požemine ar pusiau požemine atliekų surinkimo aikštele, bus skiriamas raktas, kuriuo atrakinęs konteinerio dangtį galės išmesti atliekas.
Požeminiai konteinerių privalumai: didesnis konteinerių talpumas, todėl taupoma erdvė, mažiau nemalonių kvapų (atliekos laikomos po žeme, tai reiškia, kad yra žemesnė temperatūra), sumažėja vizualinė tarša (nebus galimybės palikti atliekų tarp konteinerių), retesnis ištuštinimo poreikis, mažesnė oro tarša dėl surinkimo šiukšliavežėmis, užkertamas kelias patekti gyvūnams į konteinerius, geresnis estetinis vaizdas.
Kadangi didžioji dalis konteinerių konstrukcijos įrengiama po žeme, parenkant vietas aikštelėms buvo atsižvelgiama į tai, kad nebūtų požeminių komunikacijų (tinklų), todėl kai kuriose daugiabučių namų kvartaluose nesant techninių galimybių įkasti konteinerius dėl inžinerijos, komunikacijų, jų apsaugos zonų išlaikymo, aikštelių vietas reikėjo pakeisti.
Požeminių atliekų surinkimo aikšteles jau galima įvertinti daugiabučių namų kvartaluose Luokės ir Lygumų gatvėse. (Telšių rajono savivaldybės inf.)