Apie „svieto lygintoją“ Tadą Blindą išleista knyga

Mindaugas Stakutis, pristatant Luokėje knygą apie Tadą Blindą.

Šiaulietis Mindaugas Stakutis ir alytiškė Rima Rinkevičienė parašė knygą „Tadas Blinda. Faktai ir legendos“. Šios knygos iniciatorius, pagrindinis medžiagos rinkėjas ir išleidimo organizatorius — M.Stakutis. Knyga išleista jo lėšomis.
Knygoje sukoncentruota anksčiau apie T.Blindą rašiusių kitų autorių informacija, remiamasi „svieto lygintojo“ anūko Kazimierio Dauginio mašinraščio formato kraštotyriniu darbu apie senelį, pateikiama naujos medžiagos. Ypač vertingas naujai aptiktas policijos raportas, kuriame pasakojama, kaip, raginamas stoti į Blindos „šaiką“ telšiškis, kreipėsi į caro policiją, pranešdamas esą ketinama užpulti karčemą. Šiame dokumente išvardijami „šaikos“ nariai, detaliai apibūdinama jų, taip pat ir T.Blindos, išvaizda. Tai pirmasis dokumentas, apibūdinantis T.Blindos bei jo „razbaininkų“ išvaizdą, vaidmenis „šaikoje“.
Knygoje pateikiami ir likę istoriniai faktai, ir liaudies pasakojimai bei dainos apie garsųjį Žemaitijos „razbaininką“, apibendrinami ir sisteminami sukaupti duomenys. Autoriai nebando rasti kategoriškų atsakymų į klausimą, kas iš tikrųjų buvo T.Blinda: palieka spręsti skaitytojams, kurie šioje knygoje turi puikią galimybę susipažinti su gausia „blindiška“ medžiaga.
Knygą galima įsigyti kreipiantis „Facebook“ tinkle į Mindaugą Stakutį arba el. paštu heke_riki@hotmail.com.
„Kalvotoji Žemaitija“ knygos autorių — MINDAUGĄ STAKUTĮ — paprašė atsakyti į klausimus.
— Prisistatykite: kur gimėte, mokėtės, gyvenate, dirbate, kuo domitės.
— Gimiau ir gyvenu Šiauliuose, man — 39 metai, mokiausi Šiaulių 18-oje Juliaus Janonio vidurinėje mokykloje, paskutines klases baigiau 12-oje vidurinėje mokykloje, dabar vadinamoje „Juventus“ vardu. Niekur nestudijavau, besimokydamas vidurinėje mokykloje, lankiau Vaikų dailės mokyklą ir ją per keturis metus baigiau. Po vidurinės mokyklos dirbau įvairiose gamyklose ir įmonėse.
Nuo mažų dienų mėgau skaityti knygas. Iš pradžių — pasakas, paskui — romanus, ypač istorinius. Domėjimąsi istorija ir patriotizmą turbūt įdiegė mama, kuri baigusi istorijos studijas.
Labai patiko ir patinka tiek kitų šalių, tiek Lietuvos istorija. Mėgstu geografiją ir geopolitiką, kolekcionuoju monetas: jose matau istoriją, politiką ir geografiją — visa tai, kas man patinka. Domiuose futbolu.
Nuo 2014 metų pradėjau keliauti pėsčiomis, ir kasmet vis gausinu savo žygių kilometrus. Lankau visas vietas, susijusias su istorija, taip pat mitologines, gamtos paminklus.
— Kas Jus sieja su Tadu Blinda? Gal esate jo palikuonis? Kodėl nusprendėte domėtis Blindos gyvenimu ir veikla?
— Su Tadu Blinda manęs nesieja jokie giminystės ryšiai, bent kiek nagrinėjau savo giminės geneologiją, neatradau sąsajų su Blindos giminaičiais.
Kodėl nusprendžiau domėtis Blinda? Pirmoji „pažintis“ su juo įvyko, kai vaikystėje pamačiau televizijos filmą „Tadas Blinda“. Žinoma, susidomėjimas neišsivystė į kokią nors veiklą, nes dar buvau vaikas, o ūgtelėjęs domėjausi kitais dalykais.
Rimčiau T.Blinda susidomėjau 2017 metais, kai skaitinėdamas aptikau, jog 2017 metų pavasarį sukanka 140 metų po Blindos mirties. Nusprendžiau surengti pėsčiųjų žygį po Blindos gimtąsias vietas, norėjau aplankyti Dervinų pušį Byvainės girioje, Luokės miestelį, jo kapinėse ieškoti Blindos kapo. Kinčiuliuose man rūpėjo, ar išliko Tado ar jo tėvų namai, kiti pastatai ar bent jų griuvėsiai. „Facebook“ paklausiau, gal kas žino ar girdėjo gal Kinčiuliuose yra Blindos trobos išlikusios? Parašė vienas vyrukas, pasakodamas, kad kartą Kinčiuliuose sutiko Danutę Pilipavičienę — T.Blindos proanūkę. Tas vyrukas davė man jos telefono numerį, taip aš su ja susisiekiau, sutarėme, kad, kai keliausime, užsuksime į Kinčiulius susipažinti, pabendrauti.
— Kada pradėjote apie Blindą rinkti medžiagą, kur jos ieškojote, kiek laiko tai darėte?
— Apie T.Blindą dėl būsimos knygos medžiagą, informaciją pradėjau rinkti 2020 metų rugpjūčio mėnesį. Dar kartą, jau Telšiuose, aplankiau D.Pilipavičienę, keletą mėnesių rinkau informaciją. Kauno archyve pavyko rasti porą svarbių policijos raportų. Kreipiausi į Valstybės istorijos archyvą, kad patikrintų Ubiškės bažnyčios gimimo metrikų bažnytines knygas, kadangi tikėjausi rasti tikrąją T.Blindos gimimo datą, krikšto įrašą. Deja, gavau atsakymą, kad nėra tokių duomenų išlikusiose Ubiškės bažnyčios krikšto ir gimimo metrikų knygose. Patikslinant reikia pasakyti, kad to laikotarpio, kai gimė T.Blinda, minėtos Ubiškės bažnyčios metrikų knygos neišliko.
Maždaug nuo 2020 metų pabaigos prasidėjo knygos redagavimas, 2021 vasario-kovo mėnesiais ji buvo maketuojama, ir birželio pradžioje išleista.
— Blinda prieštaringai vertinamas asmuo. Ar, domėdamasis juo, supratote, kas iš tikrųjų jis buvo?
— Nemanau, kad Blinda yra prieštaringas asmuo, labiau, sakyčiau, mitinis. Mažai apie jį žinoma tikrų faktų, ypač susijusių su tikru ar tariamu „svieto lyginimu“. Rinkdamas knygai medžiagą, rėmiausi Alvydo Ivonciaus, Jono Andriusevičiaus, Blindos anūko Kazimiero Dauginio surinkta medžiaga. Manau, kad Blinda kovojo su neteisybe, nebuvo paprastas plėšikas.
— Išleidote knygą „Tadas Blinda“ kartu su Rima Rinkevičiene. Pristatykite bendraautorę. Ar ji padėjo parašyti knygą, ar padėjo rinkti ir medžiagą?
— Knygą padėjo parašyti mokytoja Rima Rinkevičienė, ji — iš Alytaus rajono, Makniūnų kaimo. Su Rima susipažinome 2019 metais, kai rašiau pirmąją savo knygą apie 1863 metų sukilimo vadą Adomą Bitę. Man reikėjo, kad kas padėtų visą surinktą medžiagą sutvarkyti knygoje, kad ji būtų patogiai skaitoma. Rima viską sutvarkė, suredagavo, taip pat surinko dalį medžiagos.
— Apie Blindą rašyta nemažai. Ką Jums pavyko rasti naujo, ko nepastebėjo ankstesni autoriai?
— Asmeniškai nieko neradau, bet daug padėjo kiti žmonės. Rima man parodė informaciją, kad internete viename puslapyje žmonės pildo Blindų giminės medį, tai ten įdomus įrašas — Blinda turėjo seserį Mortą Blindaitę. Taip pat A.Ivoncius surado ir man atsiuntė niekur neskelbtus T.Blindos tėvų mirties įrašus Ubiškės bažnyčios mirties metrikų knygose, draugas Ruslanas Baranauskas vyko į Kauno archyvą ir ten surado niekur neskelbtą raportą apie Blindos gaują, ketinusią užpulti Uikių karčemą. Kitas rastas raportas buvo apie T.Blindos žūtį. Šis raportas buvo jau skelbtas anksčiau. Informacija apie T.Blindą išbarstyta įvairiuose šaltiniuose, straipsniuose, knygose, norėjau, kad viskas sugultų vienoje knygoje.
— Ar ketinate toliau rinkti apie T.Blindą medžiagą.
— Dėl T.Blindos dar likę daug klausimų, į kuriuos nėra paprasta rasti atsakymų, nebent paaiškėtų, kokie nors nauji duomenys. Kol kas nieko naujo neplanuoju ieškoti, jeigu ką naujo sužinosiu, išsisaugosiu. O dabar gvildenu sumanymą naujai knygai.
— Dėkojame už pokalbį.