Nemokamas keleivių vežimas: kam priklauso „ordinas“?

Miestelių ir kaimų gyventojams, atėjus į autobusų stotelę, nebereikia piniginėse bilietams ieškoti pinigų.

Savivaldybės taryba rugsėjo pabaigoje nutarė, kad visi rajono gyventojai gali nemokamai keliauti vietinio susisiekimo maršrutais, o ne vien miestelėnai. Tarybos sprendimas įsigaliojo nuo spalio 1 dienos. Vis dėlto, kaip jau įprasta, klausimų be atsakymų liko nemažai.

Alvydas Ivoncius

Kiek bus „nulinių“ keleivių?
Savivaldybės tarybos nariai domėjosi, kodėl siūloma apskaitą tvarkyti pagal „nulinius“ bilietus. Tomas Lekavičius sakė, kad kai kuriuose kituose rajonuose įdiegta praktika vežėjų patirtus nuostolius skaičiuoti pagal maršrutų kilometrus.
Kiti nuogąstavo, kad „nuliniai“ keleivių vežimo bilietai paskatins prirašinėjimą: kas uždraus vairuotojui pačiam spaudyti mygtukus ir į kišenę kimštis tuos „nulinius“ bilietus? Juk tokiu būdu keleivių vežimo bendrovės galės pretenduoti į didesnes kompensacijas iš rajono biudžeto. Vežti „nulinius keleivius“ labai apsimoka.
Savivaldybės tarybos narys Petras Kuizinas pranešė, kad dėl civilinės atsakomybės ir kitų teisės aktų vis viena teks duoti keleiviams tuos „nulinius“ bilietus, net jei kompensacijos vežėjams būtų skaičiuojamos pagal maršrutų kilometrus.
Deja, Tarybos nariams nebuvo deramai atsakyta į paprastą klausimą: o kas kontroliuos, kad nebūtų prirašinėjimų. Aiškinta, kad gal neva Viešosios tvarkos užtikrinimo skyrius, gal dar kažkas.
Taryba gali įvertinti maršrutų savikainą ir pagal ją skaičiuoti kompensacijas vežėjams. O „nuliniai“ bilietai liktų tik dėl P.Kuizino paminėtos civilinės atsakomybės, jei važiuojant autobusu keleiviams nutiktų kas negero.
Panašu, nusiteikta seikėti biudžeto pinigus, per daug nesivarginant įsitikinti, ar vežėjams bus mokama pagrįstai.
Anot P.Kuizino, Telšiuose, nusprendus keleivius miesto autobusais vežti nemokamai, jų pagausėjo 40 procentų. Pagausėjo ar vien „mygtukai spaudomi“? Labai abejotina, kad telšiškiai atrado pramogą tiesiog važinėtis autobusu. Nebent, norėdami sutaupyti, trumpesnius atstumus keliaudavo pėsčiomis, o dabar važiuoja: mokėti tai nereikia.

Nemokamų pietų nebūna
Šiaip ar taip nemokamų pietų nebūna: keleivių vežimo bendrovėms bus sumokama iš rajono biudžeto, į kurį daugiausiai sumoka ne tie, kurie važinėjasi autobusais. Taigi keleivių vežimas, nusprendus juos visus vežti nemokamai, galutinai tapo socialine paslauga.
Sprendimo nemokamai vežti keleivius aiškinamajame rašte patetiškai teigiama: „Sprendimas visus, ne tik senatvės pensijos amžiaus, neįgaliuosius ir moksleivius, vežti nemokamai spręstų socialines problemas, sudarytų galimybes keleiviams lengviau pasiekti darbovietes, gydymo ir kitas įstaigas. Įgyvendinus nemokamą keleivių pavėžėjimą, tikimasi pakeisti gyventojų įpročius, skatinti naudotis viešuoju transportu, taip pat mažinti oro taršą, nuosavų automobilių spūstis mieste ir srautus rajone, kartu didinat eismo saugumą.“
Ir kas čia bus lengviau? Gal Savivaldybės tarybos nariai, Savivaldybės administracijos vadovai, meras ir vicemeras bei daugybė žmonių užrakins automobilius garažuose ir kulniuos į autobusų stoteles? Tikriausiai naivu to tikėtis. Sprendimo projekte reikia kaip nors pagrįsti sumanymą, tai ir griebiamasi banalybių, užuot tiesiai šviesiai pareiškus — nemokamas keleivių vežimas daliai gyventojų yra socialinė paslauga, padės sutaupyti vieną kitą eurą. Sprendimo aiškinamojoje dalyje pateikiami duomenys, kiek kainavo nemokamas keleivių vežimas: „Per 2020 metus kompensacijų už lengvatinį keleivių pavėžėjimą priskaičiuota 128 tūkst. 674,71 euro, už nemokamą mokinių pavėžėjimą — 198 tūkst. 143,45 euro. Vežėjai per 2021 m. sausio-liepos mėnesius iš keleivių surinko 44 tūkst. 561 Eur už parduotus bilietus vietinio susisiekimo maršrutuose.“
Priėmus sprendimą dėl visų keleivių nemokamo vežimo, rajono biudžeto išlaidos papildomai padidės, reikia manyti, ne 44 tūkst. eurų. Prognozuojama, kad išlaidos padidės 80 tūkst. eurų — beveik dvigubai. Ir čia galime įžvelgti, kad mūsų valdžia nė kiek nenusiteikusi kontroliuoti, ką veš keleivių vežimo bendrovių autobusai: ar keleivius, ar dar ir vairuotojo kišenėje sukimštus „nulinius“ bilietus?

Susiginčijo dėl „ordinų“
Sprendimo aiškinamajame rašte valdantieji dėl nemokamo visų keleivių vežimo nepamiršo sau „užsikabinti ordino“. Mat rašoma: „Telšių rajono savivaldybės meras, įgyvendindamas 2019-2023 m. Telšių rajono savivaldybės tarybos atstovaujamų Lietuvos socialdemokratų partijos, Lietuvos Darbo partijos, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos Koalicijos programą, kurioje numatyta spręsti miesto oro taršos ir transporto saugumo problemas, skatinti gyventojus daugiau naudotis visuomeniniu transportu, 2021 m. balandžio 8 d. potvarkiu Nr. M1-64 „Dėl darbo grupės sudarymo“ (su vėlesniais pakeitimais) sudarė darbo grupę…“ O toji darbo grupė — dėl nemokamo keleivių vežimo.
Paprastai sprendimų projektuose nesistengiama pabrėžti partinių „nuopelnų“. Regis, Telšiuose formuojasi nauja savigyros forma.
Jei jau kas nori, tai tokius „ordinus“ gali užsikabinti visi Savivaldybės tarybos nariai, balsavę už sprendimą nemokamai vežti visus keleivius. Vis tik „ordinai“ priklauso ne jiems, o tiems, kurie sumoka tuos šimtus tūkstančių eurų į rajono biudžetą.
Savivaldybės tarybos posėdyje Vilma Rumšienė piktinosi, kodėl meras nepaminėjo, kad pasiūlymą dėl nemokamo keleivių vežimo pateikė „valstiečiai“ ir frakcija „Už Telšius“. Kęstutis Gusarovas atsakė, jog jis pirmiau sudarė darbo grupę nei buvo gauti minėtų frakcijų pasiūlymai. Mero patarėjų paprašėme patikslinti informaciją. Gavome paaiškinimą, kad 2021 metų balandžio 8 dieną meras sudarė darbo grupę parengti Tarybos sprendimo projektą „Dėl nemokamo gyventojų pavėžėjimo visuomeniniu transportu Telšių rajono savivaldybės teritorijoje“. O „valstiečių“ pasiūlymas gautas balandžio 13 dieną. Panašu, V.Rumšienė su savo „valstiečiais“ bei frakcija „Už Telšius“ pavėlavo atsistoti į eilę „ordinams“ gauti.