Kol mūsų valdžia krapštėsi akis, reikalus tvarkė kaimynai

Nedaug trūko, kad prie konteinerių pradėtų kilti šiukšlių kalneliai. Kol mūsiškė valdžia delsė ir nežinia ko laukė, Telšių rajono gyventojus nuo šiukšlių pertekliaus išgelbėjo plungiškiai ir mažeikiškiai.

Praėjusios savaitės pirmadienį UAB „Veistas“ pranešė, kad bendrovė nepriims mišrių komunalinių atliekų. Ši bendrovė Plungės rajone, Jėrubaičiuose, valdo mechaninio biologinio atliekų apdorojimo gamyklą. Jei nepriima atliekų, tai jos nebus išvežamos iš Telšių apskrities miestų ir gyvenviečių — tokia galėjo susiklostyti kebli situacija dėl bendrovės sprendimo. Vis dėlto operatyviai sureagavo Plungės ir Mažeikių rajono savivaldybės, sušaukdamos ekstremalių situacijų komisijų posėdžius. Mūsiškė, Telšių rajono savivaldybės, valdžia nepakrutino nė piršto.

Alvydas Ivoncius

Atsisakė priimti atliekas
Kaip pranešė Plungės rajono savivaldybė, jos ekstremalių situacijų komisijos pirmininkas, Savivaldybės administracijos direktorius Mindaugas Kaunas skubiai sušaukė komisijos posėdį dėl UAB „Veistas“ pateiktos informacijos, kurią spalio 11 dieną gavo visos keturios Telšių apskrities savivaldybės.
„Veistas“ rašė, kad „šiuo metu apdoroti yra priimta 622 tonos mišrių komunalinių atliekų“, o laikyti bendrovė gali 630 tonų. Rašte dėstoma, kad Telšių regioninis atliekų tvarkymo centras neva nepagrįstai riboja techninio komposto priėmimą. Kol nebus atnaujintas techninio komposto priėmimas, „Veistas“ atsisako apdoroti atliekas.
Plungės rajone, Jėrubaičių kaime, buvo pastatytas ne tik sąvartynas, bet ir atliekų apdorojimo gamykla. Joje bioskaidžios atliekos išrūšiuojamos, pūdomos, išgaunamos dujos.
Tačiau po pūdymo lieka techninis kompostas, kuris turi atitikti aplinkosauginius parametrus. Sąvartyną valdo UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“, o gamyklą, nors ji ir pastatyta remiant Europos Sąjungai,— UAB „Veistas“. „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ įrodinėjo, kad techninis kompostas neatitiko būtinų parametrų, todėl atsisakė jį priimti.
„Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ apskrities savivaldybėms pranešė, kad „Veisto“ techninis kompostas neatitinka reikalavimų, be to, „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ neturi prievolės iš „Veisto“ priimti visą kompostą. Kita vertus, „Veistas“ neturi teisės dėl tokių priežasčių stabdyti atliekų priėmimo. „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ savivaldybių paprašė skelbti dėl atliekų nepriėmimo ekstremalią situaciją.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 81 (10393)