Žemaitijos sostinės kuriozas: švietimo įstaigose trūksta… šviesos

Buvo užsigeista Respublikos gatvę išgrįsti akmeninėmis trinkelėmis. O štai sutvarkyti aplinkai prie „Kranto“ progimnazijos ir kai kurių kitų mokyklų neva „nėra lėšų“.

Daugumai Savivaldybės tarybos narių nelabai rūpi, kas vyksta įstaigose, kokios jose darbo ar mokymosi sąlygos. Retas išrinktasis teikiasi net nuvykti, sakykime, į kurią nors mokyklą ir pasižiūrėti, kaip ji atrodo. Pasirodo, kai kuriose mokyklose nepakankamas klasių apšvietimas.

Alvydas Ivoncius

Nebuvo net tualetinio popieriaus
Panašu, iš Savivaldybės tarybos narių dėl mokyklų kol kas pasiūlymus teikė vien Algirdas Bacevičius. Pernai, aplankęs kai kurias mokyklas, jis piktinosi, kad jų tualetuose nėra net tualetinio popieriaus, o „Kranto“ progimnazijoje tebebuvo sovietinių laikų „tupyklos“.
Beje, rajono spaudoje seniai ir ne kartą rašyta, kad mokiniai į mokyklą turi eiti su tualetinio popieriaus ritinėliais. Tuo tarpu rajono vadai mėgavosi brangiais tarnybiniais automobiliais, Savivaldybės administracijos pastatas buvo retkarčiais remontuojamas, perkami neįtikėtinai brangūs telefonai, kompiuteriai, vietinei valdininkijai, ypač jos „elitui“, šimtai tūkstančių skiriama atlyginimams padidinti.

Kai kur — „prieštvaniniai“ šviestuvai
Beje, pavaikštinėjus prie kai kurių mokyklų, nors ir matome tvarką, tačiau akis bado išsiklaipiusios, suskilinėjusios takų plytelės.
Deja, pasirodo, mokyklose, gal ir ne visose, nepakankamas klasių apšvietimas. Tuo A.Bacevičius įsitikino apsilankęs „Kranto“ progimnazijoje ir „Džiugo“ gimnazijoje. Anot Tarybos nario, „Kranto“ progimnazijos klasėse tebėra senų laikų šviestuvai, dalis lempų nebedega, kitos šviečia blausiai it vilko akys, traška, čirškia. Tai pamatęs, A.Bacevičius kreipėsi į merą, Savivaldybės administracijos direktorių, Telšių rajono visuomenės sveikatos biurą, pranešdamas, kad į jį kreipėsi mokyklų mokiniai ir jų tėvai, prašydami atkreipti dėmesį į mokinių skundus dėl nepakankamo mokyklų klasių apšvietimo.
„Teigiama, kad klasėse yra nepakankamas apšvietimas, dalis šviestuvų visai neveikia arba veikia neefektyviai. Manoma, kad blogas klasių apšvietimas galėjo turėti įtakos mokinių regos sutrikimams, dėl ko didelė dalis mokinių yra priversti naudotis akiniais, — dėsto savo rašte A.Bacevičius. — Nuvykęs į keletą Telšių miesto mokyklų, įsitikinau, kad skundas pagrįstas: daugelyje klasių šviestuvai sumontuoti prieš keliasdešimt metų, šviečia blogai, kas antra lempa perdegusi. Mokyklų vadovai patvirtino, kad blogas klasių apšvietimas yra viena opiausių problemų šiandienos mokymo įstaigose“. Anot A.Bacevičiaus, Savivaldybė privalo rūpintis mokinių ir mokyklų gerove, tačiau dažnu atveju tam nebelieka arba yra nepakankamai skiriama Savivaldybės biudžeto lėšų. Tarybos narys merą, Savivaldybės administracijos direktorių paragino apžiūrėti visas rajono švietimo įstaigas, įvertinti patalpų apšvietimo efektyvumą; skirti apšvietimui pagerinti pinigų ir skubiai pradėti darbus.

Labiau rūpi kitokie reikalai
Regis, problema kur kas platesnė. Ar Savivaldybės vadai ir Taryba bent žino, ką pirmiausia reikia padaryti mokyklose ir vaikų lopšeliuose-darželiuose, kad sąlygos būtų kuo geresnės? Ar yra koks nors planas? Greičiausiai, ne, bent Tarybai nieko panašaus nebuvo pateikta. Apskritai Taryba net neturi informacijos, kiek ir kam artimiausiais metais reikėtų pinigų. Ir tai liečia ne vien švietimo įstaigas. Taigi Taryba nė nesuvokia, kokie lauktų darbų mastai ir išlaidos, jei ir būtų daroma vien tai, kas būtiniausia.
Todėl, anot A.Bacevičiaus, lengva ranka siūloma skirti šimtus tūkstančių eurų turtingų ūkininkų žemėms melioruoti, krepšinio komandai, akmeninėms trinkelėms, kai kurioms abejotinos vertės viešosioms įstaigoms, naujiems etatams steigti. „Jiems rūpi padėti turtuoliams, bet ne vargstantiems ar vaikams. Jie tai vadina „politika“. Aišku, iš mokyklų ir vaikų tos „politinės grąžos“ negausi, tai kam stengtis?“ — karčiai komentavo A.Bacevičius.
Anot Tarybos nario, Savivaldybės administracijos pastate „prieštvaninių“ šveistuvų nėra. O ir kabinetai neatrodo taip, kaip kai kurios klasės.
Iliustruojame šį straipsnį nuotraukomis, atspindinčiomis, kaip „elitui“ rūpi mokyklos ir mokiniai.

2 komentarai

  1. Kas keisčiausia, kad miesto valdžia net nesupranta kad tai problema. O nesupranta, nes neturi su kuo suprasti. Jau vien baseino reikalai, rodo, kokio lygio žmonės prasibrovė į valdžią.

Daugiau nekomentuojama.