Įtartiną „Telšių vandenų“ konkursą tiria Aplinkos projektų valdymo agentūra

Rašėme, kad 2018 metų spalio 5 dieną UAB „Telšių vandenys“ paskelbė pirkimą: „Pirkimas 403163, Telšių miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija, padidinant fosforo išvalymo efektyvumą“. Vokų atplėšimo data — 2018 metų lapkričio 14 dieną. Regis, seni įvykiai, tačiau jie turi keistą tęsinį ir dabar. Aplinkos projekto valdymo agentūra, atlikusi patikrinimą, patvirtino mūsų straipsnyje aprašytas aplinkybes.

Alvydas Ivoncius

Nori pagerinti išvalymo kokybę
„Telšių vandenys“ 2021 metų sausio mėnesį paskelbė: „Pagal šią rangos sutartį bus vykdoma Telšių miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija, padidinant fosforo išvalymo efektyvumą. Siekiama modernizuoti Telšių miesto nuotekų valymo įrenginius, užtikrinti nepertraukiamas, patikimas ir kokybiškas nuotekų tvarkymo paslaugas.
Telšių miesto nuotekų valymo įrenginiai rekonstruoti 2010 metais. Pagal valyklos projektinius nuotekų kiekius ir apkrovos duomenis matyti, kad biologinio valymo įrenginiai veikia efektyviai, bet išvalymo rodikliai, atsižvelgus į vandens srities plėtros 2017-2023 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano reikalavimus, pagal bendrą fosforą nebeatitinka keliamų reikalavimų. Išvalymo efektyvumas pagal šį rodiklį turi būti didinamas“.
Pagal „Telšių vandenų“ informaciją, 2020 metų kovo 25 dieną dėl šio projekto įgyvendinimo buvo pasirašyta sutartis su UAB „Norus“. Anot Savivaldybės įmonės, „Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma 1 mln. 502 tūkst. 738 eurai, iš kurių Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšos — 1 mln. 202 tūkst. 190 eurų ir UAB „Telšių vandenys“ indėlis — 330 tūkst. 196 eurai.

Keisti „sutapimai“
Rašėme, kad pasiūlymus dėl minėto projekto įgyvendinimo pateikė trys įmonės: UAB „Arginta“, UAB „N“ (pilnas pavadinimas Redakcijai žinomas), UAB „Norus“. Sutapimas ar ne, bet UAB „Norus“ ir UAB „N“ pirkimui pateikti rangovo techniniai pasiūlymai, sąnaudos ir eksploatavimo kaštai, siūlomų įrenginių ir medžiagų charakteristikos, technologinė schema ir kai kurie kiti šių tiekėjų pateikti šiam pirkimui dokumentai buvo beveik identiški.
Tolesni įvykiai leidžia manyti, kad visgi „Telšių vandenys“ bijojo rizikuoti ir tokią tiekėjų „draugystę“ nuslėpti, todėl bendrovė 2019 metų sausio 29 dieną kreipėsi į Konkurencijos tarnybą, kad išaiškintų, ar gali tęsti pirkimo procedūras, neatmetusi UAB „Norus“ pasiūlymo. Aišku, prieš tai buvo kreiptasi į „N“ ir į „Norus“, prašant paaiškinti, kodėl jų pasiūlymai identiški. Mūsų žiniomis, minėtos kompanijos atsakė, kad jiems pasiūlymą rengė tas pats žmogus N.G. Kaip jums atrodo, ar tai įmanoma normaliomis konkurencinėmis sąlygomis? Manytume, tas pats asmuo pasiūlymus rengti dviem neva konkurse konkuruojančioms bendrovėms galėjo nebent tada, kai tos bendrovės siekė derinti savo veiksmus.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 62 (10473)