„Parama“ ar įtakos darymo nusipirkimas?

Rašėme, kad Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) pranešė atlikusi korupcijos rizikos analizę Aplinkos apsaugos agentūros, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos bei Akmenės, Kelmės, Plungės ir Telšių rajonų savivaldybių planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo veiklos srityje, susijusioje su vėjo energetikos projektų plėtra. Tyrime atskleidžiamas taipogi ir įtartinas „atidirbinėjimas“ už skiriamą paramą bei sutartyse kyšančios neleistino lobizmo apraiškos.

Alvydas Ivoncius

Parama turi būti neatlygintina
Kai už tariamą paramą valdiškos institucijos ar bendruomenės įsipareigoja investuotojams „atidirbinėti“, vargiai galima kalbėti apie „dosnumą“. Štai šiuo bei galimo neleistino lobizmo aspektu dar kartą pasiremsime Specialiųjų tyrimų tarnybos atliktu tyrimu dėl vėjo jėgainių parkų statybos.
Pagal Paramos ir labdaros įstatymą, parama turi būti neatlygintina, išskyrus šiuos įstatymų leistinus gavėjo įsipareigojimus. O šie įsipareigojimai aprėpia vien informacijos apie paramos teikėją viešinimą, atsiskaitymą dėl paramos panaudojimo. Taigi negali būti priimti jokie teisiniai ar finansiniai įsipareigojimai paramos teikėjui.
O kaip buvo dėl paramos teikimo mūsų rajone statant vėjo jėgainių parkus?
Primename, kad Specialiųjų tyrimų tarnyba atkreipė dėmesį į tai, kad vėjo jėgainių vystytojai savivaldybėms ar bendruomenėms siūlo finansinę paramą.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 63 (10474)