Pėsčiųjų-dviračių takų plėtra palei Masčio ežero pakrantę: suplanuota įrengti per 3 km ilgio atkarpą

„Tęsiant aplink ežerą pradėtą pėsčiųjų-dviračių takų įrengimą, Savivaldybė pateikė projektus, kuriems, gavus skirtingų finansavimo šaltinių lėšų, iki 2030 m., pratęsiant jau esamus, įrengtume per 3 km naujų pėsčiųjų-dviračių takų palei Masčio ežero pakrantę ir privažiavimui iki jos. Nors atsakymų dėl šių projektų finansavimo dar tikrai teks palaukti kurį laiką, Savivaldybė jau dabar ruošiasi juos sklandžiai įgyvendinti.
Planuojant šiuos takus už Žemaitijos kaimo muziejaus, matome, jog jie patenka į privačius žemės sklypus. Todėl jau dabar susitikome su šių sklypų savininkais tartis, kad, prasidėjus darbams, nekiltų trikdžių ar nereikėtų koreguoti projektų, kas sukeltų problemų finansavimo, laiko atžvilgiais. Džiugu, jog savininkų požiūris ir planai sutampa su Savivaldybės — problemų įrengti pėsčiųjų-dviračių takus už muziejaus per privačius žemės sklypus kilti neturėtų“,— takų įrengimo planus ir pasiruošimą pristato Savivaldybės meras Kęstutis Gusarovas.
Iki 2030 m., gavus skirtingų finansavimo šaltinių (fondų ar investicijų programų) lėšų, pėsčiųjų-dviračių takus palei Masčio ežero pakrantę ir privažiuoti iki jos suplanuota išvystyti šiose atkarpose (žemėlapyje pažymėta ištisine linija):
* Nuo Zakso kalno iki Kauno g. (apie 0,88 km) — ši dalis pratęstų jau esamą infrastruktūrą;
* Parko gatvėje iki Žemaičių kaimo muziejaus (apie 0,21 km) — ši dalis pratęsia įrengtą pėsčiųjų-dviračių taką nuo Muziejaus g. ir susijungia su taku, įrengtu palei Masčio ežero pakrantę;
* Nuo Žemaitijos kaimo muziejaus per Malūno g. iki Telšių miesto ribos (apie 0,53 km);
* Pietinėje Masčio ežero dalyje, neįeinančioje į miesto teritoriją (atstumas apie 1,33 km).
Įgyvendinus paminėtus projektus, tolimesnė pėsčiųjų-dviračių takų plėtra, baigiant visišką apvažiavimą aplink Masčio ežerą, suplanuota ir bus įrengta įgyvendinant Telšių miesto darnaus judumo planą (žemėlapyje ši atkarpa pažymėta punktyrine linija).
„Masčio ežerą ir jo prieigas toliau vystyti planuojame ir kitomis, ne tik pėsčiųjų-dviračių takų įrengimo, priemonėmis: šiuo metu vyksta diskusijos dėl fontano ežere atnaujinimo ir modernizavimo, dirbame dėl teritorijos už Žemaičių kaimo muziejaus įveiklinimo ir jos pritaikymo turizmui, rekreacijai. Galutinius sprendimus, šiuos planus ir pokyčius visuomenei pristatysiu tolimesniuose pranešimuose“,— sako Savivaldybės meras Kęstutis Gusarovas.

Prioritetiniai renginiai užtikrina rajone organizuojamų kultūros ir meno renginių įvairovę ir tęstinumą

„Siekdami išlaikyti renginių prieinamumą įvairioms socialinėms grupėms, užsitikrinti gyventojų ir svečių lankymąsi renginiuose bei gerinti renginių kokybę, 2021 m. Telšių rajono savivaldybės taryba patvirtino 2022 m. prioritetinių kultūros ir meno renginių planą. Šių renginių tikslas — užtikrinti renginių įvairovę, atitinkančią gyventojų kultūrinius ir laisvalaikio poreikius, skatinti kultūrinį-meninį išprusimą, formuoti patrauklų rajono įvaizdį. Šiemet Savivaldybės taryba Prioritetinių renginių programai įgyvendinti skyrė 186,3 tūkst. Eur, kurie paskirstyti 20 projektų, juos įgyvendina kultūros įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, bendruomenės.
Tikriausiai sutiksite, kad Telšiuose vis daugiau vyksta gražių renginių, kuriuose kiekvienas galime atrasti tai, kas mums labiausiai patinka. Galime pasidžiaugti jau įvykusiais ir didelio susidomėjimo sulaukusiais renginiais: Žemaitijos sostinės švente „Telšē LinGOun“, gyvos muzikos koncertų ciklu „Vandens muzika“, žemaitiškų tradicijų švente „Žemaitiu gīvastis“, tarptautiniu festivaliu „Poezijos pavasaris Telšiuose“, 38-ta tarptautine medalio ir mažosios skulptūros kūrėjų stovykla, Varnių „Kermuošiumi“, Luokės miestelio švente „Mykuolioka juomarks“ ir kitais renginiais. Šiemet dar liko 5 neįgyvendinti renginiai, kurie bus kitokie, kviečiantys jaukiai praleisti rudenį ir mielai sutikti žiemą:
* Festivalis „TEATRadimai 2022“, kviečiantis visus atrasti teatrą, o jį atradus, susipažinti su skirtingo žanro Lietuvos teatrų spektakliais.
* Rudens gėrybių ir linksmybių Turgus, pakviesiantis Telšių rajono ūkininkus, verslininkus pasidalinti savo veiklos rezultatais — derliumi, gyventojus pirkti, ragauti įvairiausių skanėstų ir šurmuliuoti.
* II profesionalaus šokio festivalis „ŠOK’as“, baletą ir šiuolaikinį šokį jungiantis projektas.
* 30-oji kapelų šventė „Jurgelio valsas“, skirta Telšių miesto Garbės piliečio, maestro Jurgio Gaižausko 100-osioms gimimo metinėms paminėti.
* Miesto gimtadienio ir eglės įžiebimo šventė.
Taip pat svarbu paminėti, kad rudenį mūsų laukia ir kiti reikšmingi renginiai: Telšių kultūros centro atidarymo, Verslo forumo ir verslininkų apdovanojimų renginys bei Finansų ministerijos inicijuojamas informacinis renginys, kuriame planuojamas Monikos Liu koncertas.
Kviečiu kiekvieną telšiškį aktyviai dalyvauti rajone vykstančiuose renginiuose, skatinančiuose švęsti, puoselėti ilgalaikes kultūrines tradicijas, būti drauge, palaikyti vienas kitą. Tikiuosi, kad, rengiant kitų metų prioritetinių renginių sąrašą, pavyks išlaikyti renginių, kurie džiugins ne tik telšiškius, bet ir atvykstančius miesto svečius, novatoriškumą“,— apie prioritetinius renginius Telšiuose kalbėjo mero pavaduotojas Mantas Serva.

Apie vykdomą projektą — „Mokslo paskirties pastato, esančio Respublikos g. 28, Telšių mieste, rekonstravimas, pritaikant neformaliojo švietimo reikmėms“

„Telšių rajone būtina gerinti neformaliojo vaikų švietimo teikiamų paslaugų kokybę, didinant pasiūlos galimybes. Nesant galimybės plėsti veiklas esamose įstaigų patalpose, šiuo metu įgyvendinamas projektas — „Mokslo paskirties pastato, esančio Respublikos g. 28, Telšių mieste, rekonstravimas, pritaikant neformaliojo švietimo reikmėms“. Techninio projekto sprendiniuose numatytas pastato rekonstruojamosios dalies dalinis demontavimas, o vietoje nugriautos pagrindinio pastato dalies pastatytas naujas pastatas. Esama pastato paskirtis keičiama į naują — Menų mokyklą (muzikos ir dailės mokykla).
Užtikrinus dailės ir muzikos mokyklų teikiamų paslaugų kokybę bei naujų veiklų plėtrą, sutelkus šias paslaugas po vienų stogu, bus patenkinti tikslinių grupių poreikiai. 2021 m. duomenimis, Telšių meno mokykloje muzikos skyriuje mokėsi 315 mokinių, dailės skyriuje — 103 mokiniai. Neformaliojo švietimo mokyklose mokinių skaičius kiekvienais metais išlieka stabilus. Kadangi įsitraukimas ir susidomėjimas neformaliojo vaikų švietimo veiklomis išlieka, yra poreikis užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę ir kurti naujas veiklas, didinant pasiūlos galimybes. Pagal numatytus sprendinius, įgyvendinus projektą, dailės skyriuje numatyta papildoma ankstyvojo ugdymo veikla, kuri pritrauktų apie 30 vaikų. Muzikos mokykla taip pat turi poreikį plėsti veiklų spektrą, numatoma, kad po projekto įgyvendinimo papildomai muzikos ugdymo veiklose (kuriant įvairių instrumentų ansamblius) galėtų dalyvauti 40 vaikų.
Projekte numatyti darbai: pirmame aukšte — erdvių įrengimas dailės ir muzikos mokyklos veikloms, antrame ir trečiame aukšte įrengiamos erdvės tik dailės mokyklai. Projekto įgyvendinimo metu atliekami šie rekonstrukcijos darbai: tvarkomos pastato konstrukcijos, įrengiama apsauginė signalizacija, šildymo-vėdinimo sistema, keičiamos durys bei langai, atliekami stogo dengimo darbai, elektros ir gaisriniai darbai, įrengiama grindų danga bei kitos reikalingos konstrukcijos (tvarkomas vidus ir fasadas), lauko ir vidaus vandentiekio nuotekų tinklai, tvarkomas šilumos punktas, elektrotechninė dalis, vidaus apšvietimas, įrengiamas liftas. Bus tvarkomas šalia pastato esantis sklypas, įrengiama veja ir takelis, trinkelės, teritorijos apšvietimas. Pastatas ir teritorija bus pritaikyti žmonėms su negalia. Šiuo metu naujai pastatytame pastate šiltinamas stogas, formuojamos pertvaros, tinkuojamos sienos, įrengiami elektros, vandens tinklai, esamame pastate vykdomi konstrukcijos stiprinimo darbai. Rangos sutarties darbų vertė — 3,949032,84 Eur.
Įgyvendinus projektą, pagerinsime neformaliojo vaikų švietimo teikiamų paslaugų kokybę ir plėtrą, paslaugos bus teikiamos tinkamai įrengtoje infrastruktūroje. Rekonstruojamame senajame ir pastatytame naujajame pastate suprojektuotos 28 individualios auditorijos ir 12 grupinių (bendras pastato plotas — 3150,58 m²). Objektą pagal sutartį numatyta baigti iki 2023-03-31“,— apie įgyvendinamą projektą komentavo Savivaldybės administracijos direktorius Tomas Katkus.

Užtikrinamas moksleivių pavėžėjimas

„Visi Telšių rajono kaimuose ir miesteliuose, toliau kaip 3 kilometrai nuo mokyklos gyvenantys mokiniai, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, yra vežami į mokyklą visuomeniniu, mokykliniu autobusu arba kitu transportu. Mokiniai, kurie turi specialiųjų ugdymosi poreikių ir nepajėgia patys atvykti į mokyklą mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo ar bendrojo ugdymo programas (negali savarankiškai vaikščioti), į ugdymo įstaigą yra atvežami mokykliniu autobusu.
Šiemet rugpjūčio 5 dieną baigėsi keleivių ir mokinių vežimo sutarties galiojimas, pasirašytas su privačiu vežėju, todėl reikėjo pakartotinai atlikti viešojo pirkimo procedūrą sprendimo projekte nurodytiems maršrutams vykdyti. Buvo paskelbti du viešojo pirkimo konkursai, po kurių vežėjas nenustatytas. Kadangi iki naujų mokslo metų likęs laikas buvo ribotas, nuspręsta kreiptis į UAB „Telšių autobusų parkas“ su prašymų užtikrinti numatytų maršrutų tiekimą. Įmonė sutiko, todėl šią funkciją įgyvendinti pavesta jiems. UAB „Telšių autobusų parkas“ moksleivių pavėžėjimui vykdyti įsigijo 7 autobusus, kurie talpina nuo 21 iki 54 asmenų. Didelių pastangų pareikalavo naujų vairuotojų paieškos, šiuo metu moksleivių pavėžėjimui užtikrinti priimti 5 nauji vairuotojai.
Savivaldybės vadovų vardu dėkoju įmonės direktoriui Arūnui Tamošauskui, kuris per tokį trumpą laiką sugebėjo pasiruošti ir užtikrinti moksleivių pavėžėjimo galimybę numatytais maršrutais. Padarytas didelis darbas greičiau nei per 3 savaites, kai šitokios procedūros užtrunka kur kas ilgiau.
Primename, kad bendrojo ugdymo mokyklų priešmokyklinių ugdymo grupių vaikai, 1-8 klasių mokiniai, specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniai, kurie gyvena toliau kaip 3 km nuo mokyklos ir negali atvykti į mokyklą maršrutiniu transportu mokinio pažymėjime nurodytu maršrutu arba mokykliniu autobusu, gali būti vežami tėvų (globėjų) privačiu transportu. Tokiu atveju yra numatytas važiavimo išlaidų kompensavimas.
Nuo šių metų rugsėjo 1 d. išlaidų kompensavimas yra padidintas dvigubai — nuo 0,07 Eur vieno keleivio vieno kilometro tarifo iki 0,14 Eur. Jei tėvai neturi nuosavo transporto, tai jo vaiką gali vežti ir kitas asmuo, kuriam taip pat bus kompensuojamos kuro išlaidos. Akcentuojame, kad tėveliai turi suprasti, jog autobusams yra sudėtinga atvykti paimti kiekvieną vaiką, ypač gyvenančius nutolusiose apylinkėse, vienkiemiuose ir panašiai, todėl raginame tėvelius aktyviai naudotis suteikiama kompensacija.
Jeigu turite pasiūlymų, kokios sąlygos Jus skatintų naudotis šia kompensacija, kviečiame juos teikti el. paštu: info@telsiai.lt“,— apie moksleivių pavėžėjimą kalbėjo Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Rimantas Adomaitis.

Telšių rajono savivaldybės informacija